Thứ Hai, 6/2/2023
Cao Lãnh: Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thông qua các mô hình tự quản
 

Thành viên Phương Tân Hội quán (xã Phương Trà) tham gia sinh hoạt định kỳ


Tại huyện Cao Lãnh, việc phát huy vai trò tự chủ, tự quản của nhân dân luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, người dân của huyện được tạo điều kiện trực tiếp tham gia bàn bạc, đóng góp, thực hiện các chương trình, kế hoạch có liên quan đến các mặt đời sống xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền... Nhiều mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư được duy trì và nâng chất. Nổi bật nhất là mô hình Tổ nhân dân tự quản (NDTQ), một hình thức liên kết giữa các hộ dân ở địa bàn dân cư, phát huy vai trò tự chủ, tự quản và tự chịu trách nhiệm của nhân dân. Theo Ban Dân vận Huyện ủy Cao Lãnh, toàn huyện hiện có 1.897 Tổ NDTQ đang hoạt động với 51.237 thành viên đại diện hộ gia đình tham gia (bình quân 27 hộ/tổ). Đảng ủy các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách từng khóm, ấp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động các Tổ NDTQ. Mỗi Tổ NDTQ chọn những nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Tổ NDTQ số 2 thuộc ấp Tân Trường, xã Mỹ Hội có 25 thành viên đại diện cho 25 hộ gia đình tham gia. Từ khi thành lập đến nay, thông qua các buổi sinh hoạt, thành viên của Tổ NDTQ số 2 được tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, chương trình, kế hoạch của tỉnh, huyện và địa phương. Đồng thời tích cực tham gia hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác khuyến học, khuyến tài; vận động xây dựng đời sống văn hóa khóm, ấp... “Cũng nhờ đó, nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất, di dời vật kiến trúc, đóng góp ngày công lao động tham gia xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, công trình thắp sáng đường quê,... Tổ cũng vận động thành lập mô hình Nuôi heo đất với 24/25 thành viên tham gia nhằm tiết kiệm chi phí lo cho con, cháu vào đầu năm học; vận động thành lập Tổ hùn vốn mua bảo hiểm y tế, qua đó giúp 22/25 hộ gia đình trong tổ mua bảo hiểm y tế hộ gia đình...”, ông Trần Bé Tiếu – Tổ trưởng Tổ NDTQ số 2 chia sẻ.

Ngoài Tổ NDTQ, mô hình Hội quán (HQ) cũng phát huy hiệu quả thông qua hình thức liên kết tự nguyện của những người nông dân. Đến nay, 18/18 xã, thị trấn của huyện đều thành lập HQ với 1.241 thành viên tham gia duy trì hoạt động thường xuyên. Thành viên HQ cùng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Ban chủ nhiệm các HQ còn tuyên truyền, vận động thành viên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp công, góp sức cùng với Nhà nước xây dựng nông thôn mới và các chương trình an sinh xã hội... Bên cạnh đó, các mô hình như: Hộ gia đình thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới; Tết Quân – Dân; Cộng đồng dân cư quản lý xây dựng nông thôn mới; Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng... cũng mang lại dấu ấn tích cực trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Cao Lãnh cho biết: “Thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy tăng cường tham mưu cấp ủy chỉ đạo, phân công Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phụ trách từng lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Rà soát, củng cố nâng chất hoạt động của các mô hình tự quản, nhất là Tổ NDTQ và HQ; phối hợp tuyên truyền, vận động, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các cuộc họp, sinh hoạt tại các chi tổ hội, Tổ NDTQ, HQ... Đồng thời hướng dẫn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các mô hình tự quản theo hướng thiết thực; giải quyết kịp thời và thỏa đáng những thắc mắc, kiến nghị, nhu cầu chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Từ đó, tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thông qua các mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư...”.

(baodongthap.vn)

Gửi cho bạn bè