Thứ Tư, 1/2/2023
Nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” ở Bá Thước
 

Lãnh đạo xã Thành Lâm gặp gỡ, tuyên truyền nhân dân thôn Đôn tích cực
tham gia xây dựng nông thôn mới.


Trong những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Thành Lâm luôn xác định công tác “Dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó, đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của xã đã chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động làm cho người dân hiểu ý nghĩa, mục đích của chương trình, cần sự chung tay, góp sức của nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã đã thu hút được đông đảo nhân dân tham gia như: Thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo; vận động bà con nông dân đưa các loại cây, con giống mới có giá trị kinh tế cao và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, khuyến khích các hộ dân đầu tư phát triển loại hình du lịch sinh thái cộng đồng, giúp nhau phát triển kinh tế.

Cùng với đó, địa phương đã chú trọng đẩy mạnh các phong trào “Giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư”, phong trào “5 không, 3 sạch”, phong trào xung kích của tuổi trẻ... Xác định công tác dân vận là giải pháp then chốt, quyết định thành công trong xây dựng nông thôn mới, xã Thành Lâm không ngừng phát huy quy chế dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia bàn bạc, được trực tiếp làm, được kiểm tra, giám sát những công việc của thôn. Với sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng lòng chung sức của nhân dân, xã Thành Lâm đã huy động được hơn 160 tỷ đồng trong xây dựng nông thôn mới; trong đó, nhân dân đóng góp hơn 11 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động xây dựng nhà văn hóa thôn, khu thể thao và đường giao thông, sửa chữa các công trình phụ trợ.

Đồng chí Bùi Minh Hiền, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Bá Thước cho biết: “Thời gian qua, huyện ủy đã quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận nói chung, phong trào “Dân vận khéo” nói riêng. Theo đó, công tác dân vận được chỉ đạo hướng mạnh về cơ sở, quan tâm đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; chú trọng công tác phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị khi thực hiện công tác dân vận. Huyện cũng đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn đã góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến tích cực trong huy động nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng, xây dựng đời sống văn hóa. Trong 10 năm, toàn huyện đã triển khai xây dựng 147 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị”.

Để tạo sức lan tỏa từ các phong trào thi đua, MTTQ và các đoàn thể trong huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, trọng tâm là đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Công đoàn từ huyện đến cơ sở tổ chức phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, vận động đoàn viên đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn”; hội LHPN đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; hội nông dân phát động phong trào thi đua để hội viên, nông dân đăng ký tham gia phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, “gia đình nông dân văn hóa”; đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động tháng cao điểm chiến dịch hè tình nguyện, tu sửa và bê tông hóa đường giao thông liên thôn; hội cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” với chủ đề phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Trong 10 năm qua, từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất của chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đã chỉ đạo và triển khai thực hiện 52 mô hình phát triển sản xuất, trong đó có 33 mô hình trồng trọt, 15 mô hình chăn nuôi, 3 mô hình cơ giới hóa, 1 mô hình nghề truyền thống, với 2.536 hộ dân tham gia. Hiệu quả của phát triển sản xuất đã góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của huyện lên 31,6 triệu đồng, gấp 2,18 lần so với năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,26%. Các mô hình “Dân vận khéo” đã tạo sức lan tỏa, đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Bá Thước ngày càng đổi mới, phát triển.

Qua nhiều năm triển khai thực hiện, công tác dân vận của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp huyện Bá Thước đã thực sự đi vào cuộc sống. Đồng chí Bùi Minh Hiền, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Bá Thước cho biết thêm: “Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” sâu rộng trong các tổ chức, các cấp, ngành và toàn thể nhân dân; tiếp tục duy trì những mô hình “Dân vận khéo” đã có hiệu quả; giới thiệu, nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

(baothanhhoa.vn)

Gửi cho bạn bè