Thứ Hai, 6/2/2023
Na Hang thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới

Để về đích nông thôn mới trong năm 2020, Đảng ủy xã Thanh Tương tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng NTM. Trọng tâm là xây dựng các mô hình kinh tế trong đoàn viên, hội viên; xây dựng hạ tầng nông thôn. Theo đồng chí Phạm Tiến Sỹ, hàng năm, Đảng bộ xã có trên 52 mô hình “Dân vận khéo” của tập thể, cá nhân thực hiện NTM. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phong trào thi đua “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả, góp phần đưa địa phương về đích NTM theo đúng kế hoạch đề ra. Nhiều chi bộ như chi bộ thôn Bản Bung, Nà Thôm, Nà Mạ, Yên Trung vận động nhân dân hiến hàng nghìn m2 đất, tự góp tiền mở đường với trị giá hàng trăm triệu đồng.

 

Mặt bằng tuyến đường nội đồng do ông Nguyễn Tiến Đồng và Chi bộ thôn Yên Trung,
xã Thanh Tương (Na Hang) vận động nhân dân hiến trên 800 m2.


Đồng chí Nguyễn Tiến Đồng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Yên Trung, xã Thanh Tương là điển hình trong “Dân vận khéo” của xã. Để làm đường nội đồng phục vụ sản xuất, đồng chí Đồng hiến gần 77 m2  đất, cùng chi bộ vận động 11 hộ dân khác hiến tổng diện tích khoảng 800 m2. Đồng chí đã vận động nhân dân nâng cao chất lượng hoạt động tổ tự quản về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; đóng góp 17 triệu đồng làm tuyến đường thắp sáng đường quê; vận động nhân dân phát triển đàn gia súc lên 35 con, đàn lợn 700 con, đàn gia cầm 2.000 con; hộ nghèo của thôn hiện chỉ còn 4/64 hộ.

Để thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM phát huy hiệu quả, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn và đổi mới các nội dung công tác tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Nhiều tập thể, cá nhân mạnh dạn lựa chọn mô hình “Dân vận khéo” là việc khó, việc tồn đọng. Là xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đảng ủy xã Thượng Giáp đã tích cực lãnh đạo xây dựng NTM. Đồng chí Nguyễn Xuân Huế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, năm 2020, Đảng ủy xã chỉ đạo Chi bộ thôn vận động 2 hộ dân Nguyễn Thị Biên, Nguyễn Thị Niệm có đất liền kề với nhà văn hóa cũ hiến đất để xây dựng nhà văn hóa mới. Ban đầu, các hộ chưa đồng ý song nhờ sự kiên nhẫn, khéo vận động, thuyết phục, sau hơn 1 tháng, 2 hộ đã đồng ý hiến trên 200 m2. Chi bộ đã lãnh đạo, vận động nhân dân đóng góp gần 80 triệu đồng để xây dựng và hoàn thiện nhà văn hóa theo đúng tiêu chuẩn trong tháng 11-2020.

Nhằm thực hiện tiêu chí thu nhập, giảm nghèo trong xây dựng NTM, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tích cực xây dựng điển hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế của địa phương. Qua đó, cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân thực hiện có hiệu quả như chuyển dịch cơ cấu, cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Hội viên CCB Xa Hồng Biên, thôn Bản Lục, xã Đà Vị cho biết, được tuyên truyền vận động, anh hiểu vai trò phát triển kinh tế tập thể, vận động thêm 9 hội viên thành lập HTX Nông nghiệp Biên Phương từ tháng 10-2020. Đây là HTX do CCB làm chủ đầu tiên trên địa bàn huyện và là điển hình “Dân vận khéo” Hội CCB xã. 

Theo đồng chí Nông Thị Tích, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, 6 tháng đầu năm 2021, toàn huyện duy trì trên 90 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” về xây dựng NTM, 380 mô hình trong lĩnh vực kinh tế.  Bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về xây dựng NTM, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp chỉ đạo các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với vận động nhân dân chủ động thực hiện chỉnh trang nhà cửa, tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự. Cùng với đó, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia xây dựng thôn điểm, hộ điểm trong xây dựng NTM và Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, xây dựng và duy trì mô hình kinh tế tập thể... 

(baotuyenquang.com.vn)

Gửi cho bạn bè