Thứ Tư, 1/2/2023
Nghĩa Lộ linh hoạt các mô hình “Dân vận khéo”
 

Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ bê tông hóa đường giao thông nông thôn.


Những năm qua, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai hiệu quả Phong trào Dân vận khéo (DVK) trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Để Phong trào DVK tạo sức lan tỏa rộng khắp mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, có cách làm hay, sáng tạo.

Đặc biệt là chủ động xây dựng và phát động các phong trào thi đua, những mô hình điển hình tiên tiến, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở, nhằm kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đồng thời cũng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để có hướng chỉ đạo kịp thời các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người dân. Trên địa bàn nhiều năm qua không có vụ việc kéo dài, phức tạp xảy ra. 

Đồng chí Lò Văn Vy - Trưởng Ban Dân vận Thị ủy Nghĩa Lộ cho biết: "Phong trào DVK đã làm chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động, làm đổi mới mạnh mẽ tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức...". 

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đã vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng cao vào phát triển kinh tế gia đình, tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm. 

Các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận, giải quyết những giấy tờ liên quan đảm bảo đúng thời hạn luật định; giúp các xã, phường thực hiện tốt nội dung xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa và thực hiện các hương ước, quy ước trong việc cưới, tang và lễ hội… Thời gian tới, Ban dân vận Thị ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở theo chủ đề và kế hoạch đã đề ra.

Không rập khuôn máy móc hay hành chính hóa, công tác DVK đã được thị xã Nghĩa Lộ triển khai linh hoạt, phù hợp theo từng địa bàn khu dân cư với những đặc thù riêng về dân tộc, điều kiện kinh tế, dân trí... Thông qua các buổi họp, sinh hoạt, đã tổ chức ký kết các hương ước, quy ước đến 100% tổ dân phố, thôn bản về xây dựng thôn, bản văn hóa, gia đình văn hóa, không có người thân vi phạm pháp luật, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi… 

Hiện, thị xã có 923 mô hình DVK, trong đó: lĩnh vực phát triển kinh tế có 286 mô hình; văn hóa - xã hội 537 mô hình; quốc phòng - an ninh 70 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị 30 mô hình. Trong phát triển kinh tế, đã hình thành nhiều mô hình tổ hợp tác (THT) như: THT sản xuất lúa chất lượng cao; THT mây, tre, song đan; THT trồng rau an toàn; THT xây dựng tổng hợp; THT cơ khí; THT chăn nuôi… 

Các THT đã giúp nhau trong sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, tập trung xây dựng Đề án thị xã văn hóa - du lịch với các mô hình về: "Thắp sáng đường quê”; không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống; mô hình vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường hoa. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đã xây dựng mô hình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; mô hình tổ hòa giải khu dân cư…                           

Để thực hiện tốt công tác DVK thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và động viên khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa rộng khắp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

(baoyenbai.com.vn)


Gửi cho bạn bè