Chủ Nhật, 24/9/2023
Trà Vinh: “Dân vận khéo” góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức thiết của nhân dân
Tuyến đường hoa NTM ấp Trà Sất Chợ, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú.

Toàn tỉnh hiện có gần 2.600 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có hơn 1.600 mô hình của tập thể, số còn lại là các mô hình “Dân vận khéo” của cá nhân. Trong 06 tháng đầu năm 2021, có 170 mô hình đăng ký mới, 381 mô hình được đánh giá hiệu quả và 122 mô hình hiệu quả được nhân rộng.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh, các mô hình “Dân vận khéo” đã gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; “Dân vận khéo” đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức thiết của nhân dân.

Trong 04 nhóm mô hình “Dân vận khéo” (trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị), tổng hợp của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh, từ đầu năm đến nay, “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều mô hình được nhân rộng, lan tỏa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân vận trong tình hình mới.

Cụ thể, ở lĩnh vực này, có tất cả 1.570 mô hình “Dân vận khéo” (926 mô hình tập thể, 644 mô hình cá nhân). Xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; các ngành, các cấp, địa phương, MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp, cùng các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết với tinh thần tương thân, tương ái thực hiện giảm nghéo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, nông thôn mới... đạt được kết quả khích lệ, góp phần giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

 

04 việc cần đẩy mạnh trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025
Tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo”, làm động lực thúc đúc đẩy các phong trào thi đua nói chung tiếp tục phát triển; giai đoạn 2021-2025, cùng với 04 lĩnh vực xây dựng mô hình “Dân vận khéo” (kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị), Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh cũng đã nêu ra 04 việc cần đẩy mạnh. Cụ thể:

(1) Xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, giới thiệu, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” biết vận dụng tốt tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh vào thực tế công tác và sinh hoạt.

(2) Xây dựng mới các mô hình “Dân vận khéo” thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, chú trọng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và đô thị văn minh có sự tham gia mạnh mẽ, hiệu quả của công tác dân vận.

(3) Các đoàn thể, hội quần chúng xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững, từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa... nhằm thực tốt nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và cả giai đoạn.

(4) Xây dựng một số mô hình “Dân vận khéo” kết hợp với việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó, “Dân vận khéo” là phương thức thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và quy chế dân chủ ở cơ sở là nội dung của mô hình “Dân vận khéo”.

  

Tiêu biểu ở lĩnh vực này là mô hình “Dân vận khéo trong vận động doanh nghiệp giải quyết việc làm cho lao động nữ ở nông thôn” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành; “Dân vận khéo trong vận động hội viên nói không với sản phẩm nhựa” của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cầu Ngang; “Dân vận khéo trong tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm thời gian” hỗ trợ đảng viên nghèo thoát nghèo bền vững của xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú; “Dân vận khéo trong vận động Nhân dân hiến đất mở đường nội đồng; tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp góp phần xây dựng nông thôn mới” của tập thể Chi bộ ấp Đại Thôn, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành...

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào thi đua, mô hình “Dân vận khéo” luôn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo được sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong thi hành công vụ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Các mô hình “Dân vận khéo” ở lĩnh vực này nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lương các cuộc hoạt động các phong trào từ khâu tổ chức phát động, đăng ký... đến sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; chú trọng giới thiệu, nhân rộng mô hình tiêu biểu, hiệu quả, có sức lan tỏa; tập hợp đoàn viên, hội viên hướng về cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công sở thân thiện, trách nhiệm; tiêu biểu như mô hình “Dân vận khéo trong nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chuyển đổi tác phong nhằm phục vụ tốt đối tượng và nhân dân” của Bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành; “Dân vận khéo trong thực hiện 1+1 trong quản lý, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cho thanh niên” của Xã Đoàn Đông Hải, huyện Duyên Hải...

Ở lĩnh vực quốc phòng - an ninh, từ những mô hình “Dân vận khéo”, lực lượng vũ trang đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ... có nhiều cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao ý thức tự quản trong cộng đồng, khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy vai trò của nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo ổn định về chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân.

Tiêu biểu như mô hình “Dân vận khéo trong ứng dụng mạng xã hội Zalo để thực hiện công tác tuyên truyền, cải cách hành chính và phòng, chống tội phạm” của Phòng Tham mưu, Công an tỉnh; “Dân vận khéo trong lắp đặt camera an ninh” của Chi bộ ấp Cà Săng, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú; “Dân vận khéo trong tiết kiệm làm theo lời Bác” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; “Dân vận khéo trong xây dựng tổ tàu thuyền cứu hộ, cứu nạn trên biển” của Bộ đội Biên phòng tỉnh...

Thông qua các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu đã làm nổi bật hình ảnh những người cán bộ, đảng viên, những chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức... đã và đang tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, thái độ phục vụ và tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội... góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

(baotravinh.vn)

Gửi cho bạn bè