Thứ Hai, 6/2/2023
“Dân vận khéo” ở Mường Nhé
 
Cán bộ xã Sín Thầu tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã.


Với phương châm “sát dân, lắng nghe ý kiến và kịp thời giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở”, Ban Dân vận huyện Mường Nhé đã tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở cụ thể hoá phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Trong đó, trọng tâm được xác định là hướng về cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án; sắp xếp, ổn định dân cư theo Đề án 79; vận động người dân không di dịch cư tự do, không nghe theo tuyên truyền “tà đạo”; tích cực lao động sản xuất nâng cao đời sống...

Sín Thầu được đánh giá là xã tiêu biểu trên địa bàn huyện trong thực hiện công tác dân vận, với nhiều mô hình phát huy hiệu quả. Đến nay, xã đã xây dựng được gần 30 mô hình “Dân vận khéo” từ cấp thôn, bản đến xã, như: “Dân vận khéo bảo vệ an ninh biên giới”; “Dân vận khéo chăn nuôi gia súc, gia cầm”; “Dân vận khéo về vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm ma tuý và buôn bán người”; “Dân vận khéo chuyển đổi cây trồng vật nuôi”... Các mô hình này hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết tốt nhiều vấn đề bức xúc, những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân, tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia phát triển sản xuất. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn gần 38%; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định. Từ năm 2020 đến nay, xã không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; vận động thu hồi được 40 khẩu súng các loại, 5 bộ kích điện, 10 kiềng bẫy; vận động 351 hộ ký cam kết không nghe, không tin, không theo các thế lực thù địch...

Đến nay toàn huyện đã xây dựng được gần 1.000 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị... Qua đó góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Điển hình như trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần quan trọng vào việc triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự địa phương, đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng công an, quân sự và biên phòng đã dựa vào dân, gần gũi lắng nghe ý kiến của nhân dân; bám sát địa bàn, giúp đỡ nhân dân. Các lực lượng đã phối hợp cùng đồng bào các dân tộc chủ động xử lý các tình huống, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.. Giai đoạn 2016 - 2020, qua tuyên truyền, vận động đã có 2.957 hộ dân tự nguyện tham gia tự quản 128km đường biên, 47 cột mốc; 4.687 hộ ở 78 bản tự nguyện tham gia 78 tổ tự quản an ninh trật tự trên địa bàn các xã biên giới.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã giúp người dân phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Những năm gần đây đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương nông dân điển hình làm kinh tế giỏi với thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Tiêu biểu như các mô hình chăn nuôi đại gia súc ở xã Sín Thầu; mô hình phát triển kinh tế rừng ở xã Leng Su Sìn; mô hình trồng lúa nước chất lượng cao ở xã Mường Nhé... Đặc biệt, trong thi đua xây dựng nông thôn mới, các mô hình “Dân vận khéo” cũng đóng vai trò quan trọng, nhất là các mô hình tuyên truyền, vận động người dân giải phóng mặt bằng; hiến đất xây dựng các công trình dân sinh, làm nhà văn hóa, xây dựng trường học. Góp phần xây dựng nông thôn mới đạt bình quân 9,5 tiêu chí/xã, xã Sín Thầu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Theo đồng chí Lò Thị Kiều Oanh, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Nhé, để nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”, thời gian tới huyện chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động dân vận các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Tăng cường phối hợp nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; quan tâm thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, hộ nghèo. Đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có việc làm tốt, cách làm hay trong công tác dân vận, nhân rộng các điển hình tiêu biểu.

(baodienbienphu.info.vn)

Gửi cho bạn bè