Thứ Tư, 24/7/2024
Mô hình Dân vận khéo “Xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng thiết chế nhà văn hóa khu dân cư” ở huyện Thanh Thủy

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Cường và Ban Chỉ đạo phối hợp công tác dân vận huyện
trao hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình cho khu dân cư


Sau khi xây dựng kế hoạch, xin ý kiến và được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia ủng hộ mô hình và đã vận động được tổng số tiền là 124 triệu đồng. Ban Chỉ đạo đã tiến hành khảo sát thực tế và lựa chọn 5 khu dân cư của 5 xã đủ điều kiện hỗ trợ xây dựng mô hình đó là: Khu 2 xã Tân Phương; khu 22 xã Hoàng Xá; khu 6 xã Sơn Thủy; khu 3 xã Đào Xá, khu 12 xã Đồng Trung.

Sau khi được lựa chọn, Đảng ủy các xã đã chỉ đạo chi bộ khu dân cư họp để ra nghị quyết triển khai, thực hiện; các khu dân cư đã tiến hành lấy phiếu xin ý kiến nhân dân trong khu để triển khai phương thức, hạng mục tiến hành và được nhân dân đồng thuận xây dựng mái tôn vòm và sân khấu nhà văn hóa. Cùng với số tiền Ban Chỉ đạo phối hợp công tác dân vận huyện hỗ trợ 20 triệu đồng/1 đơn vị, cấp ủy địa phương cùng với khu dân cư đã tích cực vận động nguồn kinh phí để thực hiện mô hình và đã nhận được sự quan tâm, đồng thuận của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đặc biệt là nhân dân trong khu đóng góp kinh phí thực hiện mô hình.

Đến nay, cả 5 công trình đã hoàn thiện và đi vào sử dụng, tổng diện tích 05 công trình hơn 1210m2, tổng kinh phí gần 630 triệu đồng. Trong đó Ban Chỉ đạo phối hợp công tác dân vận huyện hỗ trợ 100 triệu, ngân sách xã hỗ trợ 60 triệu, các khu dân cư vận động xã hội hóa gần 500 triệu đồng.

Có thể nói, mô hình Dân vận khéo “Xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng thiết chế nhà văn hóa khu dân cư” của Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp công tác dân vận huyện Thanh Thủy là một trong những mô hình rất ý nghĩa, phát huy cao vai trò, trách nhiệm, sức sáng tạo và sự tham gia tích cực của nhân dân; khơi dậy và phát huy, tinh thần chung tay vì cộng đồng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, đồng thời góp phần xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Thủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất