Thứ Tư, 1/2/2023
Cần bỏ thói… xa dân !

Thưa anh, chi bộ ta cán bộ hưu trí nhiều, không ít đảng viên đang còn công tác, có chức vụ nhưng… xa dân lắm ạ, có khi hàng tuần không nhìn thấy mặt đâu. Không ở trong nhà khóa trái cổng thì cũng đi đâu đó chứ ít khi xuất hiện trong những việc chung của khu phố và chi bộ nên việc gặp mặt trực tiếp để vận động, trao đổi khó khăn lắm! 

Bí thư Thành thừa nhận: Đúng thế, chi bộ đúng là có một số thành phần như thế này. Khi về khu dân cư lại mắc thói xa dân, không gần gũi, chan hòa với khu dân cư. Có người bảo mấy tháng mới nhìn thấy ông A, ông B xuất hiện. Họp chi bộ, khu phố thì toàn cử vợ đi họp thay, nhà cổng đóng, then cài cả ngày, muốn vào trao đổi dăm câu chuyện khu mà cũng hiếm có cơ hội nhìn thấy nhà họ… mở cổng! Việc này, chi bộ sẽ có ý kiến trong buổi họp định kỳ tới đây! 

Có thể thấy, không chỉ chi bộ Tân Thuận mà ở nhiều chi bộ khu phố hiện nay đang có tình trạng đảng viên nhiễm thói… xa dân, cho rằng “công tác còn chẳng ăn ai huống chi là về hưu” cùng tư tưởng ngại va chạm, an phận thủ thường, không màng chuyện xã hội… Một trong những nhiệm vụ của đảng viên là phải giữ mối liên hệ thường xuyên với quần chúng, nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ảnh cho cấp ủy, chi bộ… Tuy  nhiên, với những đảng viên đang nhiễm thói… xa dân như ở nhiều chi bộ hiện nay đã vô tình triệt tiêu vai trò lãnh đạo, đầu tầu của cá nhân đảng viên đồng thời đánh mất đi vị trí của đảng viên và tổ chức đảng ở khu dân cư. 

Việc này, tự thân các đảng viên trên phải thay đổi và cũng cần được các chi bộ, chi ủy quán triệt, giáo dục, nhắc nhở thường xuyên! 

Nguyễn Quốc

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi