Thứ Tư, 1/2/2023
Nhìn vào những khó khăn của dân để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

Chung cư 7,2 ha là khu tái định cư, giải phóng mặt bằng gồm 23 tòa nhà cao 5-6 tầng với hơn 900 hộ dân, được đưa vào sử dụng trước năm 2005. Thời điểm đó chưa có Luật Nhà ở nên từ việc tổ chức quản lý, vận hành các công trình, duy tu bảo dưỡng các tòa nhà chưa được thực hiện. Những năm gần đây, mặc dù được thành phố đã quan tâm nhưng các tòa nhà và hạ tầng kỹ thuật đã bị hư hỏng, xuống cấp, đặc biệt hệ thống phòng cháy chữa cháy hư hỏng hoàn toàn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân và công tác quản lý đô thị. Từ năm 2016, có 13/23 tòa nhà khu chung cư thành lập Ban Quản trị, nhưng hoạt động của các Ban Quản trị này còn nhiều hạn chế.

Chính vì vậy, cuộc tiếp xúc, đối thoại được MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân rất đồng tình, hưởng ứng. Trong buổi tiếp xúc, đối thoại, các ý kiến phát biểu của cán bộ và nhân dân chân thành, thẳng thắn, xây dựng, phản ánh đúng thực trạng và những khó khăn tồn tại của khu chung cư như: Nhiều tòa nhà chưa có Ban Quản trị; do khu nhà xây dựng trước khi có Luật Nhà ở nên không có quỹ bảo trì 2%; quy chế sử dụng nhà chung cư, quy chế hoạt động của Ban Quản trị chưa được thực hiện tốt, các mối quan hệ giữa Ban Quản trị với chi bộ đảng, ban công tác Mặt trận, tổ dân phố chưa được quy định rõ ràng…

Qua nghe ý kiến của nhân dân, với trách nhiệm của mình, lãnh đạo phường đã có kế hoạch từng bước cùng nhân dân giải quyết. Cụ thể là, từ nay đến cuối năm 2018 thành lập đủ 100% các Ban Quản trị nhà chung cư, rút kinh nghiệm củng cố các Ban Quản trị đã có; tập huấn bồi dưỡng những nội dung cần thiết cho các Ban Quản trị, xây dựng quy chế vận hành nhà chung cư và quy chế hoạt động của Ban Quản trị. Từng Ban Quản trị có kế hoạch khai thác nguồn kinh phí phục vụ cho duy tu, bảo dưỡng vận hành nhà chung cư, đưa hoạt động của các Ban Quản trị vào nề nếp, hiệu quả. Kiến nghị với các cơ quan chức năng nhất là Công ty TNHH MTV quản lý nhà Hà Nội giúp đỡ và quan tâm giải quyết những khó khăn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân các khu nhà chung cư.

Các chi bộ đảng, Ban công tác Mặt trận, tổ dân phố tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và đồng thuận trong việc thành lập, củng cố các Ban Quản trị, chung tay, góp sức cùng Ban Quản trị nhà chung cư xây dựng môi trường trật tự an toàn, văn minh. UBND phường theo phạm vi của mình tiếp thu và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của nhân dân. Bí thưu Đảng ủy phường dành thời gian vào chiều thứ 4 hàng tuần tiếp xúc với cán bộ và nhân dân trong phường nhất là nhân dân khu chung cư.

Cuộc tiếp xúc, đối thoại đã tạo ấn tượng tốt trong cán bộ và nhân dân, thể hiện tinh thần dân chủ, cầu thị, giúp cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường hiểu sâu hơn những khó khăn, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, cùng nhân dân giải quyết khó khăn. Đó cũng thể hiện tinh thần thân phục vụ nhân dân và học tập làm theo phong cách Hồ Chí Minh đối với người lãnh đạo là “phải biết được khó khăn, trăn trở của dân để kịp thời uốn nắn, tháo gỡ cùng dân”.

Nguyễn Phú Nho

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi