Thứ Năm, 25/7/2024
5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Xây dựng nhiều mô hình của Công đoàn vì người lao động
LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho người lao động khó khăn

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quán triệt

Các cấp Công đoàn (CĐ) xác định học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp CĐ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Điển hình như CĐ Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức chương trình Phát thanh Giai điệu Tự hào nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); cuộc thi CĐ Khu kinh tế với những câu chuyện về Bác thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác, tiếp cận; LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu “Bác Hồ với giai cấp Công nhân và tổ chức CĐ” năm 2020...

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2020), Tổng LĐLĐVN tổ chức Tọa đàm “Cán bộ CĐ học tập và làm theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đúc rút những giá trị cốt lõi và nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, vận dụng vào thực tiễn hoạt động CĐ. Trong đó, cụ thể là cán bộ CĐ gắn bó mật thiết với quần chúng lao động, thực hành nhuần nhuyễn phong cách “Nói đi đôi với làm”, coi trọng dân chủ, thực hành dân chủ và thực hành phong cách của người cán bộ lãnh đạo. Cán bộ CĐ đề cao trách nhiệm thực hành phong cách Hồ Chí Minh trong hoạt động, trong cuộc sống, góp phần tạo nên đạo đức của người cán bộ CĐ; làm cho hoạt động CĐ ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn...

1.817 mô hình, cách làm hiệu quả

Theo Báo cáo của Tổng LĐLĐVN, trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, CĐ các cấp đã ghi nhận 1.817 mô hình, cách làm hiệu quả của tập thể, cá nhân ở các cấp CĐ. Nhiều mô hình có sức lan tỏa mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, trở thành hoạt động thực chất của CĐ vì NLĐ. Trong đó có những mô hình đang phát huy hiệu quả về nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm, chống lãng phí làm theo lời Bác được triển khai thực hiện trong hoạt động ở các cấp CĐ. Để thực hiện mô hình này, nhiều LĐLĐ tỉnh, thành phố tổ chức “Lễ cưới tập thể cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn”; “tiết kiệm kinh phí hoạt động hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho thân nhân CĐ”; “nuôi heo đất theo gương Bác” với số tiền hàng tỉ đồng hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ khó khăn...

Cũng ở lĩnh vực này, LĐLĐ tỉnh Hải Dương chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị, cuộc họp trong hệ thống CĐ, 100% các cuộc giao ban hằng tháng đã giảm còn ½ thời gian so với các cuộc họp trước đây. Nhiều nội dung đã được lồng ghép trong Hội nghị để giảm thời gian, kinh phí cho việc tổ chức. Một số nội dung được lấy ý kiến bằng văn bản để giảm các cuộc họp, hội nghị không cần thiết… Bên cạnh đó, có những mô hình như “Gần dân, sát dân” của tỉnh Lâm Đồng được thực hiện từ các cơ quan của tỉnh đến cơ sở; Mô hình “Gần công nhân, sát công nhân, lắng nghe và chia sẻ với công nhân” của CĐ Công ty TNHH MTV Caosu Dầu Tiếng; CĐ Ngân hàng Thương mại CP Công Thương Bến Tre với mô hình “Học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng văn hóa ngân hàng”…

Các cấp CĐ đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn kết nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những cuộc vận động đã có từ trước, tạo nên sự quan tâm sâu sắc và sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội. CĐ Viên chức Việt Nam xây dựng và phấn đấu thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”…

Các CĐCS đã cụ thể hóa các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và CĐ với phong trào thi đua của từng ngành; gắn phong trào thi đua “Làm theo lời Bác” với các phong trào riêng của từng cơ quan, đơn vị như nâng cao trình độ, chất lượng công tác trong việc tham mưu đề ra các chủ trương, đường lối, chính sách… Trong các đơn vị, doanh nghiệp, phong trào “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” đã được các CĐCS triển khai sôi nổi. Qua các phong trào thi đua, đã có trên 90.000 đoàn viên, NLĐ được biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

(laodong.vn)


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất