Thứ Tư, 24/7/2024
Quảng Trị: Sơ kết và biểu dương điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tặng hoa
và trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc 


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành; Thường trực các huyện, thị, thành ủy; Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; ban tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố; các tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương và đại diện Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng tham dự hội nghị.

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” khẳng định việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nội dung chỉ thị và các chuyên đề hằng năm được triển khai bài bản dưới nhiều hình thức. Các cấp ủy đảng đã nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn về nội dung, yêu cầu, mục đích của chỉ thị, từ đó triển khai thực hiện các nội dung chủ động, linh hoạt, sáng tạo bằng những phương pháp mới, cách làm hay, đem lại hiệu quả, kết quả thiết thực. Các cấp ủy đảng đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với việc giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn đọng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành chủ đề sinh hoạt thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cơ sở. Nội dung các chuyên đề hằng năm được cụ thể hóa bằng những công việc cụ thể. Tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân, vai trò trách nhiệm trong công tác của cán bộ, đảng viên đã được nâng cao hơn, nhất là tập trung giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân, xây dựng văn hóa ứng xử nơi công sở. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên đã nêu gương trong học và làm theo Bác, nói đi đôi với làm được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành luôn đề cao phong cách khoa học, sâu sát cơ sở, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Các địa phương quan tâm hướng mạnh về cơ sở, giải quyết những bức xúc của nhân dân, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân, thiếu ý thức kỉ luật, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã tạo động lực thi đua, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh trên địa bàn. Các phong trào thi đua học và làm theo lời Bác đã có tác động lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Các tầng lớp nhân dân đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các tổ chức, đoàn thể phát động. Nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến như Đảng ủy BCH Quân sự tỉnh chỉ đạo xây dựng tiêu chí “Xứng danh Bộ đội cụ Hồ” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chức trách của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; Công an tỉnh tổ chức Diễn đàn “Công an Quảng Trị nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, đưa việc lắng nghe ý kiến của nhân dân thành tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn đạo đức, văn hóa và hiệu quả công tác của đơn vị và cá nhân; Bệnh viện đa khoa huyện Cam Lộ với chủ đề “Khẩn trương, tình thương, trách nhiệm”; Hội LHPN TP. Đông Hà phát động hội viên nuôi heo đất tiết kiệm tiền, gạo giúp đỡ hội viên nghèo; chi hội phụ nữ Khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo) cấp dê giống cho phụ nữ nghèo nuôi để thoát nghèo. Bên cạnh đó có nhiều cá nhân tiêu biểu bằng những việc làm tốt đã cổ vũ, động viên những người khác học tập, noi theo.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII ở một số địa phương, đơn vị còn chậm; nhiều cấp ủy còn lúng túng trong việc lựa chọn, đăng ký chủ đề, chủ điểm, hoặc lựa chọn chủ đề, chủ điểm chưa sát thực tế, chưa tập trung vào khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ quan, địa phương, đơn vị mình và thiếu giải pháp trong triển khai thực hiện. Việc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch làm theo của cá nhân một số nơi còn chung chung, thiếu cụ thể dẫn đến khó thực hiện. Công tác tuyên truyền việc học tập chỉ thị nhiều nơi vẫn nặng về hình thức, chưa hấp dẫn. Việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ nhìn chung chưa đạt yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị ở một số cấp ủy chưa triển khai thường xuyên, chưa tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm…

Về kế hoạch tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần nêu bật được nội dung, giá trị cốt lõi của Di chúc. Đặc biệt là nêu bật những thành tựu qua 50 năm thực hiện Di chúc trong việc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với CNXH; xây dựng Đảng thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; chăm lo xây dựng, đào tạo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho nước nhà. Chú trọng rút ra những bài học kinh nghiệm qua 50 năm thực hiện Di chúc về tinh thần lạc quan và bản lĩnh khoa học cách mạng của Đảng; bài học về sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; bài học về thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên, nghiêm túc tự phê bình và phê bình; bài học về sự quan tâm đặc biệt sâu sắc tới thế hệ trẻ, chăm lo nâng cao đời sống cho người dân…

Hội nghị đã nghe một số tham luận tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng khẳng định kết quả bước đầu sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII là rất quan trọng trên tinh thần đánh giá, rút ra những kinh nghiệm từ thực tiễn tổ chức thực hiện. Việc học tập và làm theo Bác là công việc thường xuyên và lâu dài; làm thế nào để hệ tư tưởng của Bác phải thấm nhuần sâu rộng trong mọi quần chúng, cán bộ, đảng viên. Thông qua đó khẳng định lập trường, quan điểm nhất quán về hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nin trong lãnh đạo cách mạng nước nhà. Việc học tập chỉ thị ở tỉnh Quảng Trị đã được triển khai sâu rộng, với nhiều hình thức khác nhau. Học Bác từ những điều giản dị, những việc làm thiết thực trong đời thường nhưng lóe sáng vẻ đẹp cao quý về đạo đức, nhân cách; các cấp ủy đảng thông qua kí cam kết trách nhiệm đã phát huy hết ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước công việc, bồi đắp thêm khát vọng cống hiến, tinh thần dựng xây quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp. Vì thế càng trân quý và ghi nhận những cách làm sáng tạo của các cấp ủy đảng, tập thể, cá nhân từ việc triển khai chỉ thị.

Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 trong năm 2019, toàn Đảng bộ phải chú trọng đến việc thực hiện Di chúc của Bác; khơi dậy những giá trị cốt lõi của Di chúc về giữ gìn sự trong sạch của Đảng, về khắc phục bệnh thành tích, cục bộ địa phương, củng cố khối đại đoàn kết như lời Bác đã dạy. Học Bác là để phụng sự nhân dân tốt hơn, không ngừng nâng cao đời sống cho nhân dân thông qua những việc làm thiết thực, cụ thể, rõ nét hơn. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện những điển hình tiên tiến. Thông qua công tác kiểm tra để tự soi, tự sửa, đừng để khuyết điểm nhỏ thành lớn, sai phạm nhỏ thành nghiêm trọng.

Trên cơ sở định hướng chung, ban tuyên giáo các cấp cần lựa chọn các loại hình cụ thể, sát đúng với thực tiễn; tăng cường sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác xây dựng Đảng; đánh giá, soi rọi lại các chỉ tiêu đặt ra, nỗ lực thực hiện để đạt và vượt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã đặt ra. Tập trung chuyển đổi nền kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ nhưng phải chú trọng đến nông nghiệp; cơ cấu lại nền nông nghiệp, xây dựng bộ sản phẩm của từng địa phương gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Cán bộ phải về với dân, gần dân hơn để hướng dẫn, tổ chức thực hiện phong trào.

Tranh thủ ngoại lực để huy động nguồn đầu tư ở bên ngoài nhưng cần phải tạo được sự đồng thuận của nhân dân, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Các địa bàn có dự án, bí thư chi bộ, đảng viên phải bám sát, tổ chức thực hiện. Phải tập trung chống các biểu hiện tự suy thoái; cán bộ phải chấp nhận hi sinh quyền lợi cá nhân, tự tu dưỡng, tự rèn luyện để giữ gìn phẩm chất đạo đức, đó là học tập Bác từ nhận thức đến hành động.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 20 tập thể và 30 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

(baoquangtri.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất