Thứ Năm, 30/3/2023
Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình: Tổ chức hội thảo khoa học "Ngành Dân vận Quảng Bình những chặng đường xây dựng và trưởng thành (1930-2014)"

Đề tài thuộc chương trình khoa học - xã hội và nhân văn cấp tỉnh nhằm làm rõ quá trình xây dựng và trưởng thành, những đóng góp quan trọng của ngành Dân vận Quảng Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ lịch sử cách mạng. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở lý luận, thực tiễn để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác Dân vận trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung dành nhiều thời gian góp ý một số vấn đề như: Sự hình thành và phát triển của hệ thống cơ quan tham mưu công tác dân vận của cấp ủy Đảng; đóng góp quan trọng của ngành Dân vận; kinh nghiệm trong công tác tham mưu của Ban Dân vận; các luận cứ khoa học, sự kiện lịch sử, những nhận định, đánh giá, và vấn đề thực tiễn về công tác Dân vận...

Đây sẽ là cơ sở để Ban Dân vận tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện đề tài.

Nguồn: quangbinh.gov.vn/ Minh Huyền, ngày 13/5/2015

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất