Thứ Hai, 6/2/2023
Sơ kết hoạt động khoa học 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

 Quang cảnh Hội nghị

Tới dự có GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, TS. Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Dân vận Trung ương, TS. Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương. Đồng chí Thào Xuân Sùng chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng khoa học Ban Dân vận Trung ương đã triển khai 16 văn bản của Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương về các vấn đề: ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học năm 2015, kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài, đề án, quyết toán kinh phí hỗ trợ các Hội đồng khoa học cơ sở…. Tổ chức sinh hoạt khoa học quý II với chuyên đề: "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước hiện nay" đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chuyên viên các vụ, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Kết quả hoạt động sinh hoạt khoa học quý đã được Hội đồng khoa học đánh giá cao về tính thực tiễn, khả thi của những chuyên đề.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Hội đồng khoa học: tiếp tục đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện của các đề tài, đề án năm 2014, 2015; thẩm định và phối hợp với Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức nghiệm thu các đề án, đề tài đã đến hạn; biên tập, xuất bản các kết quả nghiên cứu đề tài, đề án khoa học cấp bộ đã nghiệm thu năm 2012-2013: "Khắc phục bệnh hành chính trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội" và "Cẩm nang công tác vận động quần chúng"; phối hợp với các vụ, đơn vị tổ chức sinh hoạt khoa học chuyên đề quý.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao hoạt động của Hội đồng khoa học Ban Dân vận Trung ương. Công tác nghiên cứu khoa học đi vào nề nếp. Bên cạnh đề tài của Hội đồng khoa học Trung ương, còn có đề tài của Hội đồng khoa học cơ quan, kinh nghiệm này sẽ được triển khai tới các đơn vị khác. Sinh hoạt khoa học chuyên đề quý đạt chất lượng, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao năng lực và chất lượng công tác của cơ quan.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng mong muốn công tác nghiên cứu khoa học của Ban Dân vận Trung ương cần sâu hơn nữa, phát huy trí tuệ của cán bộ, chuyên viên trong cơ quan hơn nữa, đồng thời huy động trí tuệ của những cán bộ đã nghỉ hưu để chất lượng công tác nghiên cứu khoa học ngày càng được nâng cao.

PV

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi