Thứ Tư, 6/12/2023
Hà Nam: Tọa đàm “Tăng cường công tác dân vận, thực hiện QCDC trong GPMB phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh”


Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tọa đàm.

Công tác đền bù, GPMB là khâu quan trọng, khó khăn nhất trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Do công tác GPMB liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhiều người dân, doanh nghiệp và cũng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự tại cơ sở. Vì vậy, để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ GPMB cần phải huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó chú trọng CTDV, thực hiện QCDC ở cơ sở trong công tác đền bù, GPMB, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương về công tác đền bù, GPMB bằng bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tại buổi tọa đàm đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị đã tập trung thảo luận, trao đổi, đánh giá rõ thực trạng, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong CTDV, thực hiện QCDC trong công tác GPMB. Phân tích nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp. Cùng đó, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay để nâng cao chất lượng, hiệu quả CTDV, thực hiện QCDC, kỹ năng “dân vận khéo” trong GPMB phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số nội dung để thực hiện tốt công tác GPMB trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CTDV và QCDC trong bồi thường GPMB triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Cùng với chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác GPMB phục vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025”. Chú trọng triển khai hiệu quả CTDV của cả hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, “đi trước, mở đường” tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Cùng đó, các cấp, ngành tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về thu hồi đất, bồi thường GPMB nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của CBĐV và nhân dân; Tăng cường CTDV của chính quyền trong GPMB; phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, GPMB, tái định cư. Coi trọng việc lấy ý kiến của nhân dân, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội vào dự thảo quy hoạch, dự án, phương án thu hồi đất, bồi thường GPMB, tái định cư; tiếp thu các ý kiến đúng đắn để điều chỉnh, bổ sung về cơ chế, chính sách. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, kịp thời giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của nhân dân, tổ chức. Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức (CBCC) nhất là CBCC thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

Mặt khác, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân…Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách và nhiệm vụ GPMB. Nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải, tổ tự quản ở cộng đồng dân cư. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu ban dân vận cấp ủy các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả CTDV và thực hiện dân chủ trong GPMB. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân khi triển khai dự án ngay từ đầu đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, chính xác, đầy đủ về thông tin, cơ chế, chính sách của dự án…. Kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, tham mưu, phối hợp, theo dõi việc giải quyết những kiến nghị đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

(baohanam.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất