Thứ Tư, 1/2/2023
Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới
Toàn cảnh hội thảo

Đại diện các địa phương, đơn vị đã chia sẻ những vấn đề về: vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể với phong trào toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới; Ủy ban MTTQ tỉnh với việc thực hiện quy chế dân chủ trong giám sát đầu tư cộng đồng đối với các công trình xã hội hóa giao thông nông thôn; công tác dân vận với việc vận động giáo dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào có đạo… Để tiếp tục góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, các ý kiến cho rằng phải phát huy lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, nhất là người đứng đầu cấp ủy; quan tâm công tác cán bộ, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của nhân dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới... 

Nguồn: dongnai.gov.vn, ngày 8/11/2015

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi