Thứ Hai, 22/7/2024
Nghiệm thu Đề án “Công tác dân vận tham gia khắc phục các hiện tượng lệch lạc trong thờ cúng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay”

 TS. Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực,
Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương Chủ tịch Hội đồng
phát biểu tại buổi nghiệm thu Đề án

 Hội đồng nghiệm thu Đề án gồm có TS. Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương làm Chủ tịch; thành viên là các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực tôn giáo, dân vận đang công tác và làm việc tại Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Học viện Chính trị  Quốc gia Hồ Chí Minh, Cục Dân vận - Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam...

Tham dự buổi nghiệm thu còn có đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban và đại diện các vụ, đơn vị Ban Dân vận Trung ương.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm tác giả, chủ nhiệm Đề án, ThS. Trịnh Minh Đại đã báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả nghiên cứu của Đề án. Theo đó, Đề án thực hiện những nghiên cứu cụ thể chỉ ra và làm rõ quá trình hình thành, phát triển và thực trạng, những biểu hiện, phân tích những ảnh hưởng của hiện tượng lệch lạc trong thờ cúng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay tại các địa phương, từ đó rút ra kinh nghiệm, làm rõ vấn đề đặt ra. Trên cơ sở nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp chủ yếu, những kiến nghị xử lý, khắc phục các hiện tượng này.

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đánh giá, đây là Đề án mang tính thực tiễn nhằm giải quyết một vấn đề bức xúc đang diễn ra hiện nay trong việc thờ cúng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhiều địa phương trong cả nước. Kết quả nghiên cứu của Đề án có khả năng ứng dụng cao, đặc biệt là đối với các địa phương đang diễn ra các hiện tượng này. Những nghiên cứu, đề xuất của Đề án sẽ trở thành tài liệu tham khảo thiết thực cho cấp ủy đảng, chính quyền và hướng dẫn ban dân vận các cấp tổ chức thực hiện công tác dân vận tham gia khắc phục các hiện tượng lệch lạc trong thờ cúng Chủ tịch Hồ Chí Minh có hiệu quả trong thời gian tới.


 ThS. Trịnh Minh Đại báo cáo về tình hình, kết quả nghiên cứu của Đề án

Để hoàn thiện Đề án đưa ra Hội đồng nghiệm thu cấp Hội đồng khoa học các Ban Đảng Trung ương, các thành viên trong Hội đồng cũng đề nghị nhóm tác giả cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn những nguyên nhân sâu xa, đặc trưng lớn nhất của hiện tượng lệch lạc trong thờ cúng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần nêu ra cụ thể những phương châm, giải pháp khắc phục của công tác dân vận trong tham gia giải quyết các hiện tượng này...

Kết luận buổi nghiệm thu, TS. Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của nhóm tác giả Đề án, đồng thời đề nghị nhóm tác giả nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp, phản biện của các nhà khoa học trong Hội đồng, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện Đề án để tiếp tục nghiệm thu cấp Hội đồng khoa học các Ban Đảng Trung ương.

Đồng chí Thào Xuân Sùng cảm ơn sự đóng góp đầy tâm huyết của các thành viên, các nhà khoa học trong Hội đồng đối với Đề án và mong muốn sẽ được các nhà khoa học tiếp tục đóng góp những ý kiến trong các nghiên cứu khoa học của Ban Dân vận Trung ương.

Các thành viên của Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Công tác dân vận tham gia khắc phục các hiện tượng lệch lạc trong thờ cúng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay” với 7/7 số phiếu tán thành./.

Hoàng Phong


 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất