Thứ Tư, 1/2/2023
Hà Nam: Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận của chính quyền năm 2019

 Các đại biểu dự hội nghị

Các đồng chí: Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam dự hội nghị.

Tại hội nghị tập huấn, 145 học viên là cán bộ, chuyên viên HĐND, UBND tỉnh, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, MTTQ, tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh đã được đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương truyền đạt một số nội dung về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện CTDV của chính quyền. Trong đó, đặc biệt chú trọng phân tích, nêu bật tầm quan trọng của CTDV của chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại mỗi địa phương, đơn vị; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nhất là người đứng đầu trong thực hiện CTDV của chính quyền.

Việc tổ chức hội nghị tập huấn nhằm cung cấp, bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện CTDV trong cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, góp phần tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp với người dân, qua đó phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh./.

(baohanam.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi