Thứ Năm, 25/7/2024
Hưng Yên: Tọa đàm "Dân vận khéo" trong đổi mới phương thức nắm tình hình nhân dân

 Các đại biểu dự hội nghị

Công tác nắm tình hình nhân dân và định hướng dư luận xã hội là một trong những nội dung trọng yếu trong công tác dân vận của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể. Những năm qua, việc nắm bắt nhanh, kịp thời, chính xác tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã góp phần tích cực giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác điều hành của chính quyền của tỉnh Hưng Yên đạt hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các ngành, địa phương, đơn vị đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong đổi mới phương thức nắm tình hình nhân dân. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như: MTTQ các cấp đổi mới nội dung, phương thức nắm và phản ánh tình hình nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh với các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực đời sống xã hội; cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền, vận động, định hướng và nắm bắt dư luận xã hội; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế và hội nhập...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Tuyến nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong việc nắm và phản ánh kịp thời nguyện vọng, kiến nghị, bức xúc của nhân dân; thực hiện tốt các chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với các ngành chức năng, lực lượng vũ trang để nắm bắt và phản ánh tình hình nhân dân, tăng cường công tác thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác dân vận; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.../.

(baohungyen.vn)

 


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất