Thứ Ba, 7/2/2023
Lan tỏa các mô hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 

Đồng chí Phương Thị Thanh tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hinh
trong phong trào “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”


Sau gần 2 năm thực hiện Kết luận 03-KL/TU ngày 10/12/2020 của BTV Tỉnh ủy Bắc Kạn, phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục có sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Trong 02 năm 2021 và 2022, toàn tỉnh có hơn 4.400 mô hình đăng ký thực hiện. Trong đó năm 2021 toàn tỉnh có 2.059 mô hình đăng ký và có hơn 800 mô hình “Dân vận khéo” đã được bình xét, công nhận; 222 mô hình được công nhận là điển hình “Dân vận khéo”. Năm 2022, toàn tỉnh có 2.360 mô hình đăng ký thực hiện.

Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong lực lượng vũ trang với 53 tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện. Các mô hình được gắn với các phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ" và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Tại buổi gặp mặt các đại biểu đã giao lưu, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả phong trào “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường hơn nữa, quan tâm sâu sắc hơn nữa đến công tác dân vận; xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương. Nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” lan toả hơn nữa. Cán bộ làm công tác dân vận phải thường xuyên đổi mới, bám sát quy định, truyền tải chính sách pháp luật đến người dân, để người dân hiểu, hiểu rồi mới làm theo…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương ngày hôm nay sẽ là những nhân tố tích cực lan tỏa những thành quả đã đạt được, thường xuyên chia sẻ về phương pháp, cách làm và kinh nghiệm trong cộng đồng, để phong trào “Dân vận khéo” thực sự được lan tỏa ở địa phương…

Dịp này, thừa ủy quyền của Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” của Ban Dân vận Trung ương cho 03 cá nhân trong tổng số 33 cá nhân của tỉnh được trao kỷ niệm chương đợt này.

Chương trình tôn vinh, biểu dương và tặng thưởng cho 30 điển hình trong phong trào “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”./.

(baobackan.com.vn) 

Gửi cho bạn bè