Thứ Hai, 6/2/2023

Sức lan tỏa từ các mô hình "Dân vận khéo" trong xây dựng đời sống văn hóa ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn

      
Ma Từ Đông Điền
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN