Thứ Hai, 6/2/2023

Nghệ An: Bài học kinh nghiệm trong tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo vận động đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo an ninh biên giới

       
Ngọc Kim Nam
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN