Thứ Bảy, 9/12/2023

Vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo "sống tốt đời đẹp đạo", góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định

       
Trần Minh Thắng
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nam Định

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN