Thứ Hai, 6/2/2023

Đẩy mạnh thực hiện dân chủ theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" tại TP . Hải Phòng

       
Lê Trí Vũ
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng

Các bài khác

TẠP CHÍ IN