Thứ Năm, 5/10/2023
Ban Dân vận Trung ương: Giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020 Cụm duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên
 
Các đồng chí: Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Bắc Việt,
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận chủ trì hội nghị.
 

 

Tham dự có các đồng chí: Cao Văn Hóa, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Ban Dân vận 11 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Ninh Thuận.

Theo đánh giá của Ban Dân vận Trung ương, trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị các tỉnh, thành phố trong Cụm duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng-an ninh (QP-AN), xây dựng cấp ủy đảng, chính quyền vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chính quyền các cấp đã bước đầu triển khai thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận khéo 2020”; kịp thời nắm bắt tình hình, tập trung giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Công tác dân vận trong lực lượng vũ trang đạt được nhiều kết quả, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế, cần quan tâm của công tác dân vận hiện nay. Nổi lên là việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của nhân dân có lúc chưa sâu sát, kịp thời; công tác dân vận các cơ quan nhà nước ở một số địa phương vẫn chưa đáp yêu cầu, nhất là trong công tác tiếp xúc, đối thoại và xử lý sau tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu chính quyền các cấp với công dân; công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội chưa thực sự rõ nét; công tác xây dựng và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cốt cán tôn giáo ở một số địa phương còn khó khăn...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thông tin thêm tình hình phát triển KT-XH của tỉnh Ninh Thuận với những bước đột phá trên nhiều lĩnh vực, nhất là nông nghiệp, du lịch và năng lượng tái tạo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỉnh ủy Ninh Thuận luôn đánh giá cao sự đổi mới của hệ thống dân vận các cấp tỉnh nhà, đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực. Qua đó động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm QP-AN, trật tự an toàn xã hội; phục vụ đắc lực cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp ngày càng vững mạnh. Tại hội nghị này, đồng chí mong muốn bên cạnh đánh giá những kết quả nổi bật và chỉ ra những mặt khó khăn, hạn chế trong công tác dân vận 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2020, Ban Dân vận các tỉnh, thành phố Cụm duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên cần tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác để hoạt động dân vận của hệ thống chính trị ngày càng có những đổi mới, sáng tạo, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chỉ đạo nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các tỉnh, thành phố trong Cụm duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tăng cường nắm tình hình nhân dân, nhất là tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị; công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; phát hiện, nhân rộng các mô hình, tấm gương “Dân vận khéo” gắn với hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận (15/10/1930-15/10/2020). Kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận 77-KL/TW ngày 5-6-2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước; các chính sách, giải pháp của Chính phủ và chính quyền địa phương về phòng, chống dịch gắn liền với đẩy mạnh phát triển KT-XH. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận cơ quan nhà nước các cấp; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; nâng cao hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp vững mạnh.

(baoninhthuan.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác