Thứ Hai, 5/6/2023
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 

Quang cảnh buổi làm việc 

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Nguyễn Lam, Bùi Tuấn Quang, Nguyễn Phước Lộc, Đỗ Văn Phới và thành viên Đoàn kiểm tra; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hoạt động hướng về cơ sở và địa bàn khu dân cư

Trình bày Báo cáo tóm tắt về kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) được Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt kịp thời, triển khai thực hiện đồng bộ trong hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp.

Thông qua triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng đã quan tâm hơn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Mặt trận; việc phối hợp giữa chính quyền, các ban, ngành với MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thông qua các quy chế và chương trình phối hợp công tác được tăng cường.

Tính đến ngày 30/10/2019, toàn quốc có hơn 637.500 mô hình, tổ tự quản. Từ năm 2014 - 2019, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động trên 19.703 tỷ động cho các chương trình an sinh xã hội; vận động vào Quỹ "Vì người nghèo" 4 cấp được trên 4.672 tỷ đồng, sửa chữa hơn 153.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, xây dựng hàng nghìn công trình phúc lợi... 

Hoạt động của Mặt trận chuyển dần theo hướng tập trung về cơ sở và địa bàn khu dân cư. Chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động và chủ trì được nâng lên. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp từng bước được kiện toàn theo hướng mở rộng. Nội dung và phương thức hoạt động không ngừng được đổi mới, phát huy tốt vai trò tích cực của các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, trong các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo chỉ rõ: Việc quán triệt, triển khai Quyết định số 290-QĐ/TW trong hệ thống MTTQ ở một số địa phương cơ sở còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định trong hệ thống Mặt trận có lúc chưa được thường xuyên; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên có nơi chưa kịp thời....

Tăng cường phối hợp thực hiện công tác dân vận

Thống nhất với Báo cáo, các đại biểu dự buổi làm việc đã đánh giá các kết quả nổi bật, những tác động rõ rệt của Quyết định số 290-QĐ/TW trong hệ thống MTTQ. Đồng thời, làm rõ vấn đề còn tồn tại và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định: Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức và các phong trào hành động cách mạng của các địa phương, bộ ngành, có ý nghĩa thiết thực cho cuộc sống của người dân. "Kết quả ấn tượng nhất trong việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW trong hệ thống MTTQ là sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Dân vận và MTTQ từ Trung ương đến địa phương, từ đó tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo" - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.


Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhận định: Trong thời gian tới, bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là sự ảnh hưởng toàn cầu của đại dịch COVID - 19; vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sự ảnh hưởng của môi trường đến cuộc sống, vấn đề an toàn thực phẩm; tình trạng tham nhũng lãng phí; tình trạng vô cảm, đạo đức xã hội xuống cấp... Trong khi đó, công tác dân vận và Mặt trận chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chưa đánh giá, dự báo kịp thời diễn biến tư tưởng trong hội viên, nhân dân; việc nắm tình hình nhân dân còn hạn chế.

Từ năm 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ cấp tỉnh chủ trì, giám sát được gần 4.100 cuộc, chủ trì, phản biện hơn 4.050 cuộc; cấp huyện chủ trì, giám sát gần 22.680 cuộc, chủ trì, phản biện hơn 15.160 cuộc; cấp xã chủ trì, giám sát hơn 466.010 cuộc, chủ trì, phản biện hơn 67.640 cuộc. 

Vì vậy, đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn thời gian tới, Mặt trận các cấp tiếp tục bám sát, vận dụng phù hợp, triển khai kịp thời, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung quy định trong Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X); các Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)... Từ đó phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đồng thời, phát huy các hình thức tự quản ở cộng đồng dân cư; chú ý đến vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; củng cố, kiện toàn bộ máy để đảm bảo lựa chọn được những cán bộ Mặt trận đủ tâm, đủ tầm, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

Phát huy vai trò cầu nối với Đảng với nhân dân

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao và ghi nhận những kết quả tích cực trong việc thực hiện Quy chế dân vận của hệ thống chính trị trong hệ thống MTTQ.

 

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận buổi làm việc

Nhấn mạnh đến vai trò của Mặt trận, đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ: Từ Quyết định số 290-QĐ/TW đến nay, Đảng đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến dân vận và mặt trận trong đó đều khẳng định vị trí quan trọng của MTTQ. 10 năm qua, các vai trò của MTTQ đều có chuyển biến tích cực. Vai trò đại diện của MTTQ ngày càng làm tốt hơn; việc xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, năng cao năng lực cán bộ được tăng cường; đồng thời thực hiện tốt cầu nối với Đảng với nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng.

Đặc biệt, MTTQ có vai trò, vị trí quan trọng đối với sự lãnh đạo của Đảng trong đời sống xã hội. Nhận thức của các cấp ủy đảng, các tổ chức đảng đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và nhận thức của nhân dân đối với sự định hướng, tổ chức hoạt động của MTTQ đều có chuyển biến tích cực. MTTQ giữ vai trò nòng cốt trong cơ chế dân chủ đại diện, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân…

Trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn Đảng đoàn MTTQ Việt Nam quan tâm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; thực hiện tốt vai trò phối hợp trong giải quyết vấn đề phức tạp; nâng cao tính tự nguyện, tự quản ở khu dân cư; quan tâm đến vùng khó khăn, đối tượng khó khăn.

 
Đồng chí Trương Thị Mai, đồng chí Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo 
Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam


Bên cạnh đó,  MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm hoàn thành hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận. Đặc biệt, sắp tới, Ban Dân vận Trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tổ chức góp ý vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; chuẩn bị nhân sự của khối Dân vận, Mặt trận đảm bảo yêu cầu Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Tin và ảnh: Ngọc Mai

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất