Thứ Hai, 6/2/2023
Tiểu ban Dân vận: Tiếp tục nắm bắt tình hình nhân dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương

Tổ COVID cộng đồng -  mô hình "Dân vận khéo" hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19.
Trong ảnh:Tổ Covid cộng đồng thôn Tân Long xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc
 thực hiện tuyên truyền phòng, chống dịch cho người dân


Ban Dân vận Trung ương tiếp tục nắm bắt tình hình nhân dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tiếp tục phối hợp vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và mọi tầng lớp nhân dân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người cô đơn, yếu thế, tàn tật bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đã vận động tặng tỉnh Đắc Lắc hơn 5.330 liều vắc xin; 2.000 túi thuốc A điều trị F0 không triệu chứng; 27.500 khẩu trang y tế; 2.000 bộ đồ phòng hộ cấp 3; 1.000 kít xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV2; 02 máy khử trùng không khí AIR PLASMA; 100 hộp thực phẩm chức năng và 20 tấn gạo; vận động 3.000 khẩu trang N95 tặng Bệnh viện Dã chiến Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện Quyết định số 2972/QĐ-BVHTTDL về việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện quy định pháp luật, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ủy ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với các địa phương để nắm bắt tình hình phòng, chống dịch COVID-19 ở cơ sở. Các địa phương tích cực, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức thức phòng, chống dịch, không lơ là, mất cảnh giác; tích cực đấu tranh với các thông tin xấu, độc, sai lệch trên internet. Phối hợp, nâng cao vai trò người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền đi sâu vào thay đổi, nâng cao nhận thức người dân để phối hợp tốt với địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19.

Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tôn giáo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các tổ chức tôn giáo tiếp tục vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tích cực tham gia đóng góp các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch và chung tay với các cấp chính quyền kịp thời hỗ trợ cho những người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian tới, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tăng cường nắm tình hình và vận động đoàn viên, nhân dân và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và mọi tầng lớp nhân dân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người cô đơn, yếu thế, tàn tật bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện Kế hoạch hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với các địa phương để nắm bắt đầy đủ và kịp thời tình hình phòng, chống dịch COVID-19 ở cơ sở; phối hợp với các cơ quan chức năng để tham mưu giúp Đảng, Nhà nước những chính sách đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện Kế hoạch vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, các quỹ, hội tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo chức năng, nhiệm vụ được giao…

Việt Hà

Gửi cho bạn bè

Các tin khác