Thứ Tư, 1/2/2023
Thư chúc mừng năm mới - Xuân Nhâm Dần 2022 của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh HoàiNăm 2021 đã đi qua với nhiều sự kiện trọng đại, dấu ấn đặc biệt của Đảng và đất nước, là năm tổ chức thành công rất tốt đẹp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là năm thứ hai đất nước ta phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn, chưa từng có trong tiền lệ, đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ  tư, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, chúng ta đã từng bước vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng, tự hào: đến nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát; các hoạt động kinh tế - xã hội đã dần thích ứng linh hoạt với điều kiện mới; kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, có nhiều khởi sắc; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; chủ quyền quốc gia được bảo vệ vững chắc; nhiều hoạt động đối ngoại được tổ chức thành công; uy tín, vị thế của đất nước tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế. Trong khó khăn, thách thức, truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân ái của dân tộc, nghĩa Đảng - tình dân càng được phát huy, tỏa sáng.

Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp tích cực của công tác dân vận và hệ thống dân vận cả nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tích cực hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; hệ thống dân vận đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hình thành nhiều mô hình phòng, chống dịch thiết thực, hiệu quả... Công tác dân vận của hệ thống chính trị trong năm vừa qua tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức, có chuyển biến tích cực, góp phần tạo đồng thuận xã hội, động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Chúng ta đón mừng Xuân Nhâm Dần 2022 với niềm tin và khí thế mới. Dẫu còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, công tác dân vận của Đảng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò chủ thể của nhân dân trong quá trình phát triển đất nước, vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tất cả vì sự phồn vinh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong bối cảnh mới, nhiệm vụ công tác dân vận rất quan trọng. Tôi tin tưởng sâu sắc, với bề dày truyền thống, với tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đội ngũ cán bộ dân vận sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho.

Chúc các đồng chí năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Dân vận Trung ương

 BÙI THỊ MINH HOÀI

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác