Thứ Ba, 26/9/2023
Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc, kiểm tra tại Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.


Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các thành viên đoàn kiểm tra.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4); Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩỵ lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đánh giá vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa. Trong thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời chỉ đạo ban hành, sửa đổi Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các lĩnh vực công tác đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị. Việc triển khai Nghị quyết các cấp được Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm. Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới có thể nhân rộng trong toàn quốc.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ: Qua kiểm tra là dịp để Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đánh giá lại chất lượng công tác xây dựng Đảng, từ đó tự nhìn lại, chỉnh đốn và tăng cường kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Trên cơ sở các nội dung kiểm tra, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những thiếu sót đã được chỉ ra, cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và các thành viên trong đoàn 542 của Ban Bí thư đã quan tâm đến tỉnh Thanh Hóa nói chung và Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Đồng thời nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài và đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tập trung khắc phục những thiếu sót được đoàn công tác đã chỉ ra, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa nhận thức sâu sắc rằng công tác kiểm tra, giám sát có một vị trí rất quan trọng, ngay sau khi nhận được chương trình kiểm tra của Ban Bí thư và kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra 542, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nghiêm túc triển khai đến các đơn vị chương trình công tác của Đoàn. Qua ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa nhận thức đây mới chỉ là kết quả bước đầu, không được chủ quan, không được bằng lòng, cần phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa có những phát triển mới, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn.

(baothanhhoa.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác