Thứ Tư, 24/7/2024
Công đoàn Viên chức Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập và biểu dương 100 cán bộ công đoàn tiêu biểu

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các cán bộ công đoàn viên chức tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2023
đươc tuyên dương tại buổi buổi lễ 

 
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước và đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam 
trao biểu trưng, giấy chứng nhận cho đồng chí Vy Tư Liệu, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam,
Ủy viên BCH CĐVC Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương
là một trong 100 cán bộ công đoàn viên chức tiêu biểu được tuyên dương tại buổi lễ

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam qua các thời kỳ...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết: Trong 30 năm qua, các cấp công đoàn đã làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; động viên, khích lệ đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của từng cơ quan, đơn vị và thành tựu của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Công đoàn Viên chức Việt Nam trong quá trình phát triển đã có những đóng góp đặc thù và quan trọng cho sự lớn mạnh và phát triển của Công đoàn Việt Nam, thông qua việc vận động đoàn viên tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách, nghiên cứu khoa học về công nhân, công đoàn; tham gia truyền thông về tổ chức; tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, thực thi chính sách, pháp luật.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhận định, trải qua ba thập kỷ lớn mạnh cùng Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam tự hào là nơi có nhiều đổi mới, khởi xướng nhiều phong trào, cuộc vận động, mô hình hay, cách làm hiệu quả, đề xuất các giải thưởng có sức lan tỏa rộng lớn.


Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam p
hát biểu tại lễ kỷ niệm

Đó là Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, nay là “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”, phong trào “Thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí”; Giải thưởng “Gương mặt của năm”, Giải thưởng “Cống hiến”; mô hình tổ chức các các cuộc thi cải cách hành chính, mô hình công đoàn ngành phối hợp với các bộ triển khai các chương trình công tác, nhiệm vụ chuyên môn, đem lại hiệu quả thiết thực...

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định, 30 năm hình thành và phát triển với rất nhiều thành tựu đã đạt được và cả những việc còn dang dở, đội ngũ cán bộ Công đoàn Viên chức hiện nay rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, để định hướng cho chặng đường tiếp theo phía trước, đó là: Nắm chắc, quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị trong hoạt động công đoàn; không ngừng đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có phẩm chất, năng lực, nhiệt tình, sáng tạo, sâu sát với cơ sở; chủ động tham mưu với cấp ủy, đề xuất với công đoàn cấp trên, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, chính quyền đồng cấp; coi trọng vai trò chủ thể của đoàn viên, phát huy sức sáng tạo, năng lực của từng cá nhân trong hoạt động công đoàn.

"Với tinh thần nhìn lại để đi tới, đổi mới và phát triển, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam nguyện kế thừa và phát huy truyền thống, nỗ lực không ngừng, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, lập nên nhiều thành tích mới trong chặng đường tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng: Ra đời và lớn mạnh cùng với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới, 30 năm qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai nghiêm túc, đồng bộ các chương trình, kế hoạch hoạt động công tác, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Với số lượng đoàn viên chủ yếu làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, phục vụ tại các cơ quan trung ương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp và các hội quần chúng, suốt 30 năm qua, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tham mưu, đề xuất hầu hết các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần quan trọng vào những thành tựu của đất nước ta đạt được trong gần 40 năm đổi mới vừa qua.

Từ các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã cụ thể hóa thành nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động mang đặc trưng của cán bộ, công chức, viên chức, được đông đảo đoàn viên hưởng ứng như “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” nay là “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, phong trào “Thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”…

Những phong trào, cuộc vận động gắn liền với hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, những năm gần đây, từ phong trào thi đua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có sáng kiến đề xuất Giải thưởng “Gương mặt của năm”, “Giải thưởng cống hiến” để tôn vinh những cán bộ, đoàn viên có nhiều thành tích trong công tác, hoạt động công đoàn và lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn tại cơ quan, đơn vị, tạo động lực phấn đấu trong trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn hệ thống.

“Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đạt được trong 30 năm qua. Xin chúc mừng 100 đồng chí cán bộ công đoàn tiêu biểu được tuyên dương”, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng chỉ đạo công đoàn Viên chức Việt Nam cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chủ trương, chính sách, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo và ý thức tuân thủ pháp luật. Hình thức, phương pháp tuyên truyền cần đổi mới liên tục, đảm bảo hấp dẫn, thuyết phục, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục đề ra những giải pháp khoa học, chủ động thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường làm việc tốt để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tài năng, trí tuệ, tâm huyết, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, kịp thời biểu dương khen thưởng những điển hình tiên tiến, lan tỏa rộng rãi đến toàn hệ thống.

Công đoàn Viên chức Việt Nam làm tốt hơn nữa việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn phù hợp với đặc thù, đối tượng đoàn viên; trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác lựa chọn cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn; bám sát cơ sở, thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ cơ sở, nắm chắc các chủ trương, chính sách mới để cụ thể hóa trong hoạt động công đoàn; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn./.

PV và CTV. 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất