Thứ Tư, 24/7/2024
Công văn số 1307-CV/BDVTW ngày 12/4/2023 của Ban Dân vận Trung ương về việc thực hiện Hướng dẫn số 169-HD/BDVTW ngày 11/6/2013

Kính gửi: Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương 

Ngày 11/6/2013, Ban Dân vận Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 169-HD/BDVTW về công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư. Thực hiện Hướng dẫn này, Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy đã kịp thời tham mưu cấp ủy đảng, tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và nghiêm túc thực hiện; luôn coi trọng công tác dân vận, thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng, quy hoạch, triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, thực hiện ngày càng tốt hơn công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư, đảm bảo chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của các địa phương. 

Sau Hướng dẫn, Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất được ban hành với nhiều quy định cụ thể, chi tiết nên nhiều nội dung của Hướng dẫn chưa được cập nhật, cụ thể hóa theo quy định của Luật và Nghị định. Hiện nay, Quốc hội đang tiến hành xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và dự thảo Luật đất đai (sửa đổi, bổ sung) đang được lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân để phù hợp với thực tiễn xã hội. 

Trên cơ sở đó, Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương nghiên cứu tham mưu cấp ủy đảng có văn bản lãnh đạo về công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của địa phương sau khi Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung) chính thức được Quốc hội thông qua. 

Trân trọng.

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Lam


File: 1307-CV/BDVTW

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất