Thứ Hai, 22/7/2024
Quy định số 146-QĐ/TW, ngày 14/5/2024 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh

 

Xem nội dung Tại đây: Quy định số 146-QĐ/TW.pdf

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất