Thứ Hai, 6/2/2023
Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
Kết luận số 44-KL/TW

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác