Thứ Ba, 26/9/2023
Đoàn công tác Ban chỉ đạo 103 Trung ương việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

 Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Làm việc với Đoàn về phía tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các tổ chức hội.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, tính đến tháng 5/2022, toàn tỉnh có 940 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Trong đó, cấp tỉnh 19 hội, cấp huyện 78 hội, cấp xã 843 hội. Các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được ngân sách bố trí chi trả lương, chi khác theo định mức biên chế đối với số biên chế được giao. Ngoài ra, các tổ chức hội chủ động xây dựng chương trình, nhiệm vụ công tác trình UBND cùng cấp giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí theo nhiệm vụ được giao.

Đến nay, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành 10 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về hội quần chúng trong tình hình mới, xác định 6 nhiệm vụ quan trọng; UBND tỉnh ban hành 16 văn bản cụ thể hóa các chủ trương của tỉnh để các sở, ngành, địa phương, các tổ chức hội triển khai thực hiện. Các tổ chức hội quần chúng đã bám sát quy định của Đảng, Điều lệ hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút động đảo hội viên tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức khoa học; tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thực hiện các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, đối ngoại nhân dân. Đồng thời, phát huy vai trò đại diện, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, cùng với thực hiện quyết liệt, hiệu quả các quy định của Đảng về hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động các hội, tỉnh sẽ ban hành một số cơ chế, chính sách phù hợp tạo điều kiện để các hội hoạt động đúng hướng, hiệu quả, trong đó, tập trung giao trách nhiệm quản lý, giao nhiệm vụ cho các hội và chế độ đối với người làm công tác hội.Từ thực tiễn chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc kiến nghị Trung ương ban hành quy định chung về mô hình tổ chức, quy chế hoạt động đối với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ để thống nhất thực hiện trên cả nước; kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định về hội có tính chất đặc thù, về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội; Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể việc sắp xếp các hội quần chúng theo tinh thần Kết luận 102 của Bộ Chính trị, Thông báo số 158 của Ban Bí thư Trung ương.

Tại buổi làm việc,lãnh đạo các tổ chức hội quần chúng đã trao đổi, làm rõ các nội dung Đoàn công tác quan tâm liên quan đến kết quả hoạt động các hội; mối quan hệ công tác, hướng dẫn hoạt động hệ thống hội từ Trung ương đến địa phương; cơ chế, chính sách giao nhiệm vụ…và có đề xuất, kiến nghị cụ thể về mô hình tổ chức, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong thực tiễn hoạt động.Đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh và các thành tựu kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc đạt được trong những năm qua, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh cho rằng, đó là điều kiện thuận lợi để các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động hiệu quả. Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí tiếp thu các ý kiến phản ánh, trao đổi, kiến nghị của các đại biểu tại buổi làm việc và đề nghị cần nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác hội; tạo cơ chế, chính sách cho các hội hoạt động, phát huy được thế mạnh của từng hội; bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, chế độ cho cán bộ làm công tác hội... Các tổ chức hội cần chủ động để bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương./.

Duy Dũng

 

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác