Thứ Bảy, 28/1/2023
Thành phố Tam Điệp coi trọng công tác dân vận chính quyền

Cắt băng khánh thành Nhà văn hóa tổ 10, phường Tân Bình - công trình
chào mừng 40 năm đô thị thành phố Tam Điệp.


Xác định vai trò quan trọng của công tác dân vận, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố đã tập trung đổi mới hoạt động quản lý, điều hành theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung rà soát, xây dựng, ban hành những quy định nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận phù hợp thực tiễn, đáp ứng quyền và lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và thực hiện phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân được coi trọng. 

Từ năm 2017 đến nay, lãnh đạo UBND thành phố đã tiếp 435 lượt công dân. UBND các xã, phường tiếp 975 lượt công dân. Nội dung các đề nghị của công dân chủ yếu tập trung vào các vấn đề như: Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai; đền bù giải phóng mặt bằng; trật tự an toàn giao thông; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định ranh giới đất, vệ sinh môi trường... Các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được xem xét, xử lý, giải quyết, thông báo kết quả cho người đại diện tổ chức, cá nhân người phản ánh, khiếu nại, tố cáo. 

Làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại với dân, nhiều đơn thư, vụ việc đã được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó, thành phố Tam Điệp chỉ đạo các xã, phường thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực tại trụ sở cơ quan, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; công khai số điện thoại của lãnh đạo UBND, Thường trực HĐND để các tổ chức, công dân phản ánh, kiến nghị khi có nhu cầu. 

Đồng thời thực hiện công khai các đồ án quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và phối hợp với các đoàn thể, mặt trận trong giám sát, phản biện xã hội. 

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý văn bản, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo liên thông từ cấp cơ sở đến thành phố. 

Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị, xã, phường sử dụng các phần mềm gửi nhận văn bản điện tử liên thông; sử dụng chữ ký số để điều hành công việc; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục quy định của Chính phủ và UBND tỉnh, đáp ứng nhu cầu, phục vụ cá nhân và tổ chức. 

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND từ thành phố đến cơ sở từng bước nâng cao; hoạt động tiếp xúc cử tri và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. 

Từ năm 2017 đến nay, HĐND cấp xã, phường đã tổ chức 99 cuộc tiếp xúc với 16.000 lượt cử tri, tiếp thu 500 ý kiến, kiến nghị của cử tri, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được phân loại, tổng hợp thành các nhóm ý kiến và chuyển các cơ quan chức năng giải quyết. 

Chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố đã quan tâm vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, giải quyết các vấn đề xã hội và huy động sức mạnh nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. 

Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ thành phố đến cơ sở là những người gương mẫu, gắn bó với nhân dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để từ đó có phương pháp vận động phù hợp. 

Thông qua tuyên truyền đã khơi dậy sức dân, người dân đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào công tác quy hoạch; tham gia giám sát các dự án; đóng góp công sức, tiền của, vật chất xây dựng cơ sở hạ tầng... Đến nay, 100% xã trên địa bàn thành phố đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó xã Quang Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu), 9/11 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 2 thôn tiếp tục phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu. 

Cùng với đó, thành phố Tam Điệp đã xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân như: mô hình đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường; vận động nhân dân chấp hành các quy định trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố; mô hình Nuôi trồng tảo xoắn Spirulina thủy sinh khối trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao; mô hình trồng và sản xuất dược liệu; mô hình Khu dân cư văn hóa, nông thôn mới kiểu mẫu; vận động nhân dân tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tham gia đóng góp xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa thôn, xóm... Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị lớn của thành phố .

Coi trọng và làm tốt công tác dân vận chính quyền đã phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng đô thị văn minh. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của thành phố chỉ còn 0,64%, hộ cận nghèo còn 1,18%.

(baoninhbinh.org.vn) 


Gửi cho bạn bè

Các tin khác