Thứ Tư, 24/7/2024
Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí đánh giá công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp
Ảnh minh họa

Tại văn bản số 2762/VPCP-QHĐP ngày 25/4/2024 của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Nội vụ nêu rõ: Về đề xuất, kiến nghị của Bộ Nội vụ tại Báo cáo số 2006/BC-BNV ngày 12/4/2024 kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Nội vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tình hình, tham mưu giúp Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nội dung phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026 tại Chương trình phối hợp số 03-CTr/BDVTW-BCSĐCP ngày 15/12/2021 giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban Cán sự đảng Chính phủ; phối hợp với Ban Dân vận Trung ương xây dựng kế hoạch, nội dung triển khai thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp, báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí chấm điểm, đánh giá công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Đề án “Đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước dựa trên kết quả”, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

(tcnn.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất