Thứ Năm, 25/7/2024
Nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

Dự Hội thảo có các đồng chí: TS Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Dân vận Trung ương; PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội.

 
Các đại biểu dự Hội thảo. 


Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, lãnh đạo Công an một số địa phương…

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân nêu rõ: An ninh quốc gia (ANQG) và bảo vệ ANQG là vấn đề hệ trọng, mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia, dân tộc. Đối với Việt Nam, ANQG có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự vững mạnh, trường tồn của Đảng, sự ổn định, phát triển bền vững về mọi mặt của đất nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự ổn định, quan hệ tới mọi lợi ích sống còn của quốc gia, dân tộc, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Nhiệm vụ bảo vệ ANQG luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, được thể hiện rõ trong các chiến lược bảo vệ Tổ quốc (BVTQ).

Trong bối cảnh hiện nay, thế giới tiếp tục có nhiều biến động to lớn, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, các nguy cơ đe dọa ANQG gia cũng ngày càng đa dạng. Ở trong nước, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và BVTQ, bên cạnh những thành tựu quan trọng đã đạt được, vẫn còn không ít hạn chế, bất cập, yếu kém xuất hiện những vấn đề phức tạp mới. Trước bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ ANQG ngày càng khó khăn, nặng nề hơn, đòi hỏi phải có tư duy mới với các giải pháp toàn diện, đồng bộ nhằm bảo vệ vững chắc ANQG. 

Hội thảo nhằm trao đổi, nghiên cứu, luận giải, thống nhất nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong chiến lược BVTQ; đánh giá thực trạng tổ chức triển khai nhiệm vụ bảo vệ ANQG; nhận diện được xu hướng, yếu tố tác động đến thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong chiến lược BVTQ. Trên cơ sở đó, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm góp phần nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong tình hình mới.

Quá trình chuẩn bị cho Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 61 bài viết tâm huyết, chất lượng cao của nhiều đồng chí lãnh đạo trong và ngoài ngành Công an, các chuyên gia thực tiễn và các nhà khoa học. 

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu cũng đã có bài tham luận, trao đổi thẳng thắn, làm sâu sắc hơn các vấn đề xung quanh chủ đề Hội thảo như tham luận “Công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh tư tưởng trên không gian mạng trong tình hình mới” của PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; tham luận của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về “Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới”; tham luận “Công tác dân tộc với việc tăng cường khối đại đoàn kết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Nguyên, góp phần đảm bảo ANQG trong tình hình mới” của đồng chí Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc; tham luận của Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an với chủ đề “Yên dân, xây dựng thế trận lòng dân – Nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng, BVTQ – Vấn đề đặt ra trong bảo vệ ANQG”…

Nhiều tham luận cũng làm rõ những bất cập, hạn chế và nguyên nhân về nhận thức, cơ chế chính sách, hành lang pháp lý, quan hệ phối hợp, hợp tác quốc tế, nguồn nhân lực; đề xuất, kiến nghị các phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong chiến lược BVTQ trong tình hình mới…

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn các tham luận, ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu vào chủ đề Hội thảo; khẳng định, kết quả Hội thảo góp phần hoàn thiện lý luận bảo vệ ANQG trong chiến lược BVTQ, nâng cao hiệu quả bảo vệ ANQG trong tình hình mới. Đồng thời, kết quả Hội thảo cũng cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ ANQG và góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và BVTQ Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tổng kết Hội thảo. 


Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, Ban Tổ chức Hội thảo cần tiếp tục nghiên cứu, tập hợp các ý kiến, xây dựng báo cáo tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong chiến lược BVTQ. Đây là vấn đề quan trọng, đòi hỏi Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, quán triệt, vận dụng sáng tạo, hiệu quả các giải pháp được nêu ra tại Hội thảo này vào thực tiễn công tác, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới; tiếp tục phát triển lý luận bảo vệ ANQG trong chiến lược BVTQ. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, các bộ, ban, ngành, địa phương chủ động, tích cực hơn nữa phối hợp với Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong chiến lược BVTQ…

(bocongan.gov.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất