Thứ Tư, 24/7/2024
Bạc Liêu thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo

  Thượng tọa Tăng Sa Vông, trụ trì chùa Cái Giá ở xã Hưng Hội,
huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) dạy chữ cho học sinh dân tộc Khmer

Bên cạnh đó, tỉnh luôn quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác thăm, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín, hộ nghèo dân tộc thiểu số nhân các dịp Lễ, Tết, nhất là kịp thời hỗ trợ hộ nghèo, hộ bị thiên tai làm thiệt hại tài sản, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Các chính sách, công tác giáo dục, đào tạo, y tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm và triển khai thực hiện như: Miễn, giảm học phí cho học sinh tại vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, trường phổ thông dân tộc nội trú, cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế, chính sách cử tuyển... góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững, thay đổi tích cực diện mạo nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sáu tháng đầu năm 2021, Bạc Liêu đã tổ chức các đoàn thăm, tặng quà cho 47 lượt các cơ sở thờ tự; thăm, tặng quà cho 15 vị người Hoa tiêu biểu; tổ chức cấp, hỗ trợ Tết Chôl Chnăm Thmây cho 1.502 vị là Achar, Ban quản trị chùa, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang người dân tộc Khmer đã nghỉ hưu và đang công tác tại các cơ quan, đơn vị các cấp; thăm, tặng quà cho 162 hộ gia đình chính sách người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đã cấp miễn phí 14.080 thẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn và 160.320 thẻ cho người dân sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; chi trả học bổng chính sách, trợ cấp ăn, ở, đi lại cho 21 em sinh viên đang theo học tại các trường đại học trong và ngoài tỉnh…

Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu Trịnh Thanh Phong cho biết, thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh về công tác dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; nhất là việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Tỉnh hỗ trợ về nhà ở, vay vốn để sản xuất kinh doanh, tổ chức triển khai ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất; tổ chức khôi phục bản sắc văn hóa, ngành nghề và sản phẩm đặc trưng gắn với phát triển du lịch ở những vùng có đông đồng bào dân tộc, nhất là dân tộc Khmer sinh sống, giúp đồng bào vượt qua khó khăn.

Cùng với đó, Bạc Liêu chủ động tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo và các văn bản liên quan để các tầng lớp nhân dân hiểu đúng, đủ, chính xác nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn hoạt động lôi kéo, xúi giục của các thế lực thù địch.

Ngoài ra, tỉnh cũng quan tâm xây dựng lực lượng cốt cán, người có uy tín để tập hợp tín đồ xây dựng cuộc sống “Tốt đời, đẹp đạo”. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh ưu tiên nguồn lực thực hiện hoặc lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ của ngành trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo…

(dantoctongiao.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất