Thứ Năm, 30/3/2023

Công tác dân vận của chính quyền

Bình Thuận: Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, tạo sức lan tỏa trong nhân dân

Triển khai chương trình phối hợp công tác dân vận, thời gian qua, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp tuyên truyền kịp thời, thường xuyên. Từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội.

Quy chế dân chủ ở cơ sở

Hòa Bình: Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 25/7/2017 của BTV Tỉnh ủy Hòa Bình về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực; phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được thực hiện nghiêm túc với nhiều phương pháp, hình thức đổi mới, phù hợp, hiệu quả, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch, tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo phát triển kinh tế ổn định, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Điển hình dân vận khéo

Sầm Sơn: Tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo”

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì làm việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Qua đó, đã phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân; nhiều mô hình đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Công tác Mặt trận và đoàn thể nhân dân

Bảo đảm an toàn, bình đẳng trên không gian mạng

Thúc đẩy phụ nữ và trẻ em gái tiếp cận và tham gia một cách bình đẳng trong lĩnh vực STEM sẽ tạo thêm cơ hội để phụ nữ và trẻ em gái đóng góp và thụ hưởng bình đẳng từ những tiến bộ của khoa học, công nghệ, đồng thời tự bảo vệ mình trước các thách thức phi truyền thống, nhất là an ninh mạng.

Công tác tôn giáo

Trưởng Ban Dân vận Trung ương chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Long Xuyên

Trong không khí vui mừng chuẩn bị đón lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2022 và năm mới 2023, sáng 21/12, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Long Xuyên, 2 vị Giám mục Bùi Tuần và Giám mục Trần Xuân Tiếu.

Công tác dân tộc

Infographic: Chính sách đất đai đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trong đó, có nhiều chính sách về đất đai hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, qua đó góp phần vào công cuộc xóa đói – giảm nghèo.

Diễn đàn - Ý kiến

Ứng xử thế nào với ChatGPT?

ChatGPT là bước đột phá của trí tuệ nhân tạo, có tác động cả tích cực và tiêu cực. Người dùng cần khai thác các giá trị tích cực và thận trọng với các mặt trái. Trong khi đó, cơ quan quản lý cần sớm nghiên cứu và ban hành các khuôn khổ pháp lý liên quan, bảo đảm việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các công việc một cách tường minh và có trách nhiệm rõ ràng.

TẠP CHÍ IN

Văn hóa - Văn nghệ

80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023): Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đề cương văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử”

Nhân kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023), chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Đề cương văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử” diễn ra vào tối 28/2/2023, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, các nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ tái hiện, khẳng định những dấu ấn lịch sử và sức lan tỏa của Đề cương văn hóa trong suốt chặng đường 80 năm qua; khẳng định những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đã đạt được dưới ánh sáng của bản Đề cương và đường lối văn hóa của Đảng.