Thứ Sáu, 14/6/2024
Hà Nam: Tập huấn về thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024
 
Các đại biểu dự hội nghị 


Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trực tiếp truyền đạt nội dung tập huấn.

Tham dự tập huấn có hơn 200 đại biểu là thành viên BCĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; thường trực BCĐ và cán bộ, chuyên viên ban dân vận các huyện, thị, thành ủy trực thuộc tỉnh; trưởng BCĐ các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Trong thời gian ½ ngày, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trực tiếp trao đổi 2 chuyên đề: Những nội dung mới trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Công tác tham mưu của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ các cấp trong triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Nội dung các chuyên đề phong phú, vừa mang tính lý luận, định hướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vừa cung cấp những kỹ năng, phương pháp cụ thể trong thực tiễn tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở.


Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương,
Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
 trao đổi nội dung tập huấn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh nhấn mạnh: Dân chủ và phát huy dân chủ là xu thế phát triển chung của thời đại, quy luật tất yếu của sự phát triển. Để thực hành dân chủ, có nhiều yếu tố, trong đó xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là một nội dung quan trọng để thực hành dân chủ.

Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, những năm qua, Tỉnh ủy Hà Nam luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở có chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, rõ nét, coi việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của hệ thống chính trị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường chỉ đạo cụ thể hóa việc phát huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân. Các cấp chính quyền tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, công khai, minh bạch trong công tác quản lý, điều hành.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được thực hiện đồng bộ, thiết thực, hiệu quả ở các loại hình cơ sở, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Hội nghị tập huấn là dịp để đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh cập nhật kịp thời nội dung mới trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, đưa Luật đi vào thực tế đời sống. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của BCĐ các cấp trong công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu về thực hiện dân chủ cơ sở trong tình hình mới.

(baohanam.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất