Thứ Sáu, 14/6/2024
Bắc Ninh: Tạo đồng thuận từ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
 
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận “Một cửa”
phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn


Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, công khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân; công khai rộng rãi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các dự án, công trình đầu tư và phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng… tạo đồng thuận cao trong triển khai thực hiện. Điển hình, thực hiện Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, cấp ủy, chính quyền các cấp công khai, minh bạch các chủ trương, kế hoạch thu hồi, chính sách đền bù đến tất cả mọi người dân, đặc biệt là các hộ dân chịu sự tác động của dự án. Với việc chủ động các biện pháp tuyên truyền, đặc biệt là thực hiện tốt quy chế dân chủ, luôn công khai minh bạch các thông tin về dự án, các chính sách đền bù đã giúp người dân vùng dự án hiểu và hầu hết đồng thuận cho việc triển khai thực hiện dự án. Đến ngày 121, toàn tỉnh thu hồi đất đạt 93,87% diện tích; chi trả tiền bồi thường hỗ trợ 1.108/1.747 ngôi mộ.

Gia đình anh Nguyễn Văn Thu, khu phố Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh là một trong những hộ có đất thổ cư thu hồi để giải phóng mặt bằng triển khai Dự án. Anh Thu cho biết: “Năm 2018, gia đình đầu tư 300 triệu đồng xây 10 phòng trọ cho công nhân thuê để có thêm thu nhập. Mặc dù đây là nguồn thu nhập chính của gia đình nhưng hiểu rõ được lợi ích của đường vành đai 4 đối với sự phát triển của đất nước và của tỉnh, gia đình tôi đã bàn giao hơn 400 m2 đất ở cho địa phương”. Cũng như gia đình anh Thu, gia đình ông Nguyễn Văn Vinh, khu phố Nghi Khúc, phường An Bình, thị xã Thuận Thành sau khi được địa phương thông báo chủ trương thu hồi đất để xây dựng đường vành đai 4 đã thu hoạch lúa, hoa màu, bàn giao 780 m2 đất nông nghiệp để triển khai Dự án.

Cấp ủy, chính quyền duy trì chế độ tiếp công dân định kỳ, thực hiện nghiêm quy định đối thoại trực tiếp với nhân dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Năm 2023, toàn tỉnh tổ chức 371 cuộc đối thoại, trong đó cấp tỉnh 5 cuộc, cấp huyện 62 cuộc, cấp xã 304 cuộc. Qua đối thoại, các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, những vấn đề bức xúc nảy sinh trong nhân dân, được giải quyết kịp thời, tạo niềm tin trong nhân dân. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, cập nhật thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết. UBND các cấp, cơ quan hành chính công khai các TTHC, quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân để nhân dân biết, giám sát và kiểm tra thực hiện. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước theo hướng công khai, minh bạch; tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện, gắn kết giữa doanh nghiệp, công dân với cơ quan Nhà nước.

Tại phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn việc thực hiện QCDC ở cơ sở được gắn với cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. UBND phường tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện, theo dõi giải quyết các TTHC trực tuyến một cách nhanh chóng và tiện lợi. Đồng thời, thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập nhằm nâng cao ý thức, thái độ phục vụ nhân dân cho cán bộ, công chức; công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp thu những thông tin phản ánh từ các tổ chức, cá nhân. Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 100%. Anh Nguyễn Quang Minh, khu phố Chùa Dận cho biết: “Tôi đến bộ phận “một cửa” phường làm thủ tục chứng thực, được cán bộ hướng dẫn tận tình, thời gian giải quyết thủ tục nhanh gọn nên rất hài lòng”.

Việc thực hiện QCDC ở cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được đẩy mạnh. Các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để công khai những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, kế hoạch công tác, kinh phí được ngân sách nhà nước cấp phục vụ hoạt động... Các doanh nghiệp công khai, phổ biến nội quy, quy chế tới người lao động. Từ đó, người lao động được bàn, quyết định các nội dung thương lượng tập thể theo quy định của pháp luật, xây dựng  và thực hiện các quy định, quy chế của doanh nghiệp.

Đẩy mạnh thực hiện QCDC góp phần tạo đồng thuận xã hội chính là động lực quan trọng để tỉnh quyết tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện và bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững.

(baobacninh.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất