Thứ Năm, 25/7/2024
Sông Mã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở
 
Nhân dân xã Chiềng Cang phát triển mô hình cây ăn quả trên đất dốc. 


Đồng chí Thào A Sử, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện, thông tin: Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Đưa việc thực hiện QCDC vào chương trình công tác hằng năm. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện QCDC cơ sở trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và cơ sở” giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với thực hiện QCDC tại địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Nổi bật trong thực hiện QCDC là huyện đã gắn với chương trình cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Quy trình giải quyết các thủ tục được rút gọn, thời gian giải quyết thủ tục nhanh hơn; các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trên cổng thông tin điện tử, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. 100% các xã, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, thị trấn tiếp nhận và giải quyết 44.986 hồ sơ các loại của tổ chức và công dân; 100% các hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. 

Thấu hiểu, lắng nghe ý kiến, phản ánh của nhân dân, cấp ủy, chính quyền từ huyện tới xã, thị trấn đã làm tốt công tác tiếp công dân, đối thoại thường xuyên, định kỳ, đột xuất với nhân dân tại trụ sở tiếp công dân. Từ đầu năm đến nay, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện đã tổ chức 5 hội nghị đối thoại, 22 cuộc tiếp công dân; tiếp nhận 61 đơn khiến nại, tố cáo, phản ánh của công dân. Cấp xã, thị trấn tổ chức 123 buổi tiếp công dân và 63 hội nghị đối thoại. Nội dung các đơn thư khiếu nại, tố cáo chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, các chế độ, chính sách liên quan bồi thường… Nhiều phản ánh kiến nghị của nhân dân được giải quyết ngay tại trụ sở tiếp công dân. 

Ban Chỉ đạo QCDC đã thông tin rộng rãi đến nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng, chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, mức thu các loại quỹ đóng góp… 100% các bản, tổ dân phố thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cưCác xã, thị trấn kiện toàn Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và 331 tổ hòa giải cơ sở, với 2.490 hòa giải viên. Từ đầu năm đến nay, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng 19 xã, thị trấn đã tổ chức giám sát 386 cuộc, chủ yếu về công tác xây dựng các dự án công trình phúc lợi, chế độ chính sách và tài chính… Các tổ hòa giải tiếp nhận 115 vụ, đã hòa giải thành công 100 vụ, đạt 86,9%. .

Tại xã Yên Hưng, Ban Chỉ đạo QCDC xã đã họp bàn với nhân dân về các chủ trương, mức đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng ở khu dân cư. Nhân dân đã phát huy vai trò chủ thể, tập trung công sức và trí tuệ, đóng góp ý kiến vào các chương trình xây dựng nông thôn mới. Đơn cử tại bản Sòng Hạ, Chi Bộ, Ban quản lý bản đã họp nhân dân thống nhất mức đóng góp làm đường giao thông. Bà con phấn khởi và tự nguyện dịch chuyển hàng rào, góp công lao động làm đường. Sau khi hoàn thành 4 km đường giao thông nội bản, bản tổ chức họp và công khai thu chi nguồn quỹ rõ ràng. Anh Lường Văn Thanh, người dân trong bản, cho biết: Với cách làm minh bạch như vậy, gia đình tôi rất tin tưởng, đồng thuận đóng góp tiền, công sức làm đường. Từ ngày có đường, thuận tiện cho việc đi lại và thúc đẩy giao thương phát triển kinh tế.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đến nay, huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 15 xã đạt từ 10-14 tiêu chí. Tuy nhiên, địa bàn rộng, cơ sở hạ tầng còn khó khăn nên việc triển khai thực hiện QCDC ở Sông Mã vẫn còn nhiều khó khăn. Đó là công tác tuyên truyền, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thường xuyên; nhận thức về dân chủ trong phát huy quyền làm chủ nhân dân gắn với công tác dân vận, triển khai mô hình “Dân vận khéo” ở một số cấp ủy cơ sở, lãnh đạo một số cơ quan đơn vị chưa sâu.

Khắc phục tồn tại, hạn chế, huyện Sông Mã tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 237-KH/HU ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tổ chức triển khai “Chính quyền thân thiện” tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nắm chắc tình hình nhân dân, những vấn đề liên quan đến đời sống, sinh hoạt, phúc lợi xã hội, thực hiện quyền dân chủ của nhân dân ở cơ sở; giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm...

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huyện Sông Mã tiếp tục thực hiện QCDC ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Lắng nghe các ý kiến phản ánh của nhân dân; làm tốt công tác đối thoại và giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh ngay tại địa phương. 

(baosonla.org.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất