Thứ Ba, 5/3/2024
Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc Thành ủy Hải Phòng
 
Quang cảnh cuộc làm việc 


Tiếp và làm việc với Đoàn về phía thành phố có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ thành phố; Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ thành phố; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc thực hiện Quy chế dân chủ gắn với chủ đề năm 2021, 2022, 2023 của thành phố được cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các cấp, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện với nhiều biện pháp, cách làm linh hoạt, phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Những đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND các cấp theo hướng minh bạch, vì lợi ích thiết thực của người dân; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện công khai, dân chủ, công bằng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhất là trong triển khai cơ chế, chính sách thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Công tác tuyên truyền về thực hiện dân chủ được đổi mới với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả; công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện quy chế dân chủ cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được đổi mới về nội dung và hình thức. Ban Dân vận Thành ủy đã biên soạn, phát hành trên 2.000 cuốn sách “Hỏi - đáp về công tác xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa đạng hóa phương pháp tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ. Các quận ủy, huyện ủy đã chỉ đạo đảng ủy các xã, phường, thị trấn cụ thể hóa thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thành kế hoạch công tác hằng năm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của từng địa phương. Việc thực hiện dân chủ gắn với xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được cấp ủy các địa phương coi trọng chỉ đạo thực hiện.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước, 100% các doanh nghiệp đã thành lập Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc bài bản, nền nếp, nhiều nội dung hoạt động của doanh nghiệp được bàn bạc, lấy ý kiến tham gia của người lao động. Ở loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, việc thực hiện dân chủ từng bước có chuyển biến, nhất là ở loại hình công ty cổ phần, công ty TNHH; nội dung thực hiện dân chủ rõ nét nhất đã được triển khai là xây dựng và ký thỏa ước lao động tập thể, là cơ sở quan trọng để chủ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động.

Tại cuộc làm việc, Thành ủy Hải Phòng kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo rà soát, đánh giá tổng thể các văn bản của Đảng về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; ban hành văn bản chỉ đạo để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” khi tổ chức thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; đề nghị Chính phủ sớm ban hành các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

 
Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phát biểu tại cuộc làm việc.
 

 

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ghi nhận công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, nội dung báo cáo của thành phố phục vụ cho cuộc làm việc của Đoàn kiểm tra. Đồng chí đánh giá những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố nửa đầy nhiệm kỳ đã tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Người dân ngày càng quan tâm đến sự nghiệp đổi mới và phát triển thành phố; xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp ủy quan tâm thực hiện với nhiều đổi mới, linh hoạt.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của thành phố để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời đề nghị thời gian tới thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của chính quyền các cấp...

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ thành phố nhấn mạnh một số cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” nhằm tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc thực hiện dân chủ trong tình hình mới; tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn hệ thống chính trị thành phố, qua đó giải quyết những ý kiến, kiến nghị của người dân kịp thời, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đồng chí cũng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra đã chỉ ra để tổng hợp, bổ sung vào báo cáo, từ đó có những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

(haiphong.gov.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất