Thứ Năm, 25/7/2024
Tạo đồng thuận trong nhân dân huyện Tuần Giáo
 
Cán bộ bộ phận “một cửa” xã Nà Sáy (huyện Tuần Giáo) hướng dẫn,
giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
 


Thực hiện QCDC, cấp ủy, chính quyền xã Quài Tở đã quan tâm mở rộng dân chủ để nhân dân được tham gia bàn bạc, thảo luận và quyết định những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân như: Ðóng góp đầu tư xây dựng các công trình cộng đồng, các khoản ủng hộ quỹ từ thiện, nhân đạo; đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; việc đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án xây dựng, các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo… Từ đó, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Những nội dung phải công khai đều được phổ biến, niêm yết tại trụ sở, nơi tiếp công dân, nơi công cộng và được triển khai thực hiện nghiêm túc. Phát huy vai trò là chủ thể của nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới, xã tập trung lãnh đạo, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa để nâng cao giá trị kinh tế, giảm nghèo bền vững; hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng nông thôn mới; tham gia vệ sinh bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư… Vừa qua, người dân trong xã đã hiến 880m
2 đất làm đường nội đồng; đóng góp hơn 500 ngày công làm đường, hệ thống đèn chiếu sáng với chiều dài 1.845m, kinh phí thực hiện hơn 313 triệu đồng; xây dựng mô hình con đường hoa dài 800m với kinh phí trên 27 triệu đồng… Ðến nay, xã Quài Tở đã được công nhận cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2023 xã sẽ hoàn thành 19 tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Giàng A Dơ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo cho biết: Việc thực hiện QCDC ở cơ sở thời gian qua đã được huyện triển khai nghiêm túc, bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương. Phát huy dân chủ, mọi công việc quan trọng đều được đưa ra bàn thảo, lấy ý kiến nhân dân, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. UBND các xã cũng thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” nhằm tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết kịp thời các hồ sơ, thủ tục của người dân. Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp của chính quyền với nhân dân đã được các xã quan tâm thực hiện đúng quy định nhằm giải quyết những vướng mắc, khó khăn, khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Ðối với các khối, bản trên địa bàn đã xây dựng được các quy ước phù hợp với quy định hiện hành, có nội dung hết sức cụ thể, rõ ràng được người dân đồng tình thực hiện như: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; giữ gìn, bảo vệ môi trường; xây dựng gia đình văn hóa…

Chú trọng thực hiện QCDC ở cơ sở, huyện cũng triển khai hiệu quả các chính sách về an sinh xã hội nhằm đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Một số chế độ, chính sách được huyện thực hiện tốt trong thời gian qua như: Chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo; chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động… Nhờ đó, đã giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Mặt khác, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở huyện còn chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động của ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải. Vì thế, mọi công việc được triển khai thực hiện tại cơ sở người dân đều nắm được, có quyền tham gia góp ý, biểu quyết, giám sát trong quá trình thực hiện.

Với sự chỉ đạo quyết liệt cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã được quan tâm đẩy mạnh và mang lại nhiều chuyển biến tích cực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Từ đó, đã có tác động to lớn vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của địa phương, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, chương trình, dự án trên địa bàn.

(baodienbienphu.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất