Thứ Tư, 19/6/2024
Đảng ủy Quân sự tỉnh Bến Tre thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC được cấp ủy các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 
Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 


Quy chế dân chủ ngày càng được mở rộng

Theo đánh giá của Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, trong năm 2023, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc luôn quan tâm lãnh đạo quán triệt và thực hiện nghiêm QCDCCS. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về thực hiện QCDCCS; cấp ủy các cấp cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện QCDCCS năm 2023.

Trong đó, việc thực hiện dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc, Đảng ủy Quân sự huyện, thành phố thực hiện tốt QCDCCS. Triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của trên về thực hiện QCDCCS, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực, nhất là trong nhận thức và hành động của lãnh đạo, chỉ huy. QCDC ngày càng được mở rộng, mối quan hệ đoàn kết trong nội bộ, đoàn kết quân dân được củng cố. Cấp ủy các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động của cấp ủy, điều hành của chỉ huy phù hợp với tình hình đơn vị. Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt, học tập, chế độ tự phê bình và phê bình gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy các cấp luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì, nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường đoàn kết thống nhất của quân nhân, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt dân chủ trong quản lý, điều hành của người chỉ huy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch đối thoại dân chủ tháng (cấp đại đội), quý, định kỳ công khai tài chính, quỹ vốn của đơn vị, thông báo đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn đối với quân nhân. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực, giải quyết đơn thư yêu cầu, khiếu nại đúng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đồng thời, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của quân nhân thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân. Triển khai các hoạt động dân chủ về quân sự, chuyên môn; dân chủ về chính trị; dân chủ về kinh tế và đời sống…

Duy trì tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ ở các cấp

Cùng với nhiều nội dung trong thực hiện QCDCCS, hoạt động sinh hoạt đối thoại dân chủ ở các cấp cũng được Đảng ủy Quân sự tỉnh quan tâm, chú trọng duy trì tốt thời gian qua. Trong 9 tháng năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong LLVT đã tổ chức 60 cuộc sinh hoạt đối thoại trực tiếp với hơn 2,4 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ (trong đó Bộ CHQS tỉnh tổ chức 1 cuộc với 223 cán bộ, chiến sĩ). Qua đối thoại có 231 ý kiến của quân nhân đóng góp cho lãnh đạo, chỉ huy và đề xuất biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới được chỉ huy các cơ quan, đơn vị trả lời cho quân nhân thỏa đáng.

Vừa qua, trong chuyến làm việc tại tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tỉnh đã tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 9 với CB, CS LLVT tỉnh năm 2023. Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Tư lệnh Quân khu 9, mục đích của việc tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ nhằm nắm tình hình chỉ đạo, lãnh đạo hướng dẫn của cấp trên về thực hiện QCDCCS; bên cạnh đó, cũng là để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi, khó khăn, những kiến nghị, giải pháp các vấn đề của cán bộ, chiến sĩ LLVT ở địa phương để các cấp có thẩm quyền nắm bắt, kịp thời giải đáp, phản hồi. Trên cơ sở đó, góp phần cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới ngày càng được tốt hơn.

Tại buổi đối thoại, các cán bộ, chiến sĩ đã nêu một số vấn đề quan tâm liên quan đến chế độ, chính sách, bảo hiểm y tế cho cán bộ và thân nhân, lực lượng dân quân tự vệ, công tác đào tạo chuyên môn cho dự bị động viên, phương pháp tác phong của lực lượng quân sự địa phương, công tác tạo việc làm cho thanh niên xuất ngũ… Lãnh đạo Quân khu 9 và đoàn công tác đã giải đáp, làm rõ các vấn đề cán bộ, chiến sĩ đặt ra, qua đó tháo gỡ các vấn đề vướng mắc.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Tư lệnh Quân khu 9 đã định hướng một số vấn đề cần quan tâm về thực hiện QCDCCS trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 9, Hướng dẫn, kế hoạch của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS của Quân khu 9, tổ chức thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ. Để từ đó giáo dục cho tất cả cán bộ, chiến sĩ LLVT nắm được tầm quan trọng của việc thực hiện QCDCCS.

(baodongkhoi.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất