Thứ Hai, 22/7/2024
Sốp Cộp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở
 
Chi bộ bản Nậm Tỉa, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

 

Xã Mường Và thường xuyên thực hiện công khai những chế độ, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội để nhân dân nắm vững và giám sát. Đồng chí Đinh Thị Cúc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Và cho biết: Xã đã chỉ đạo các bản công khai, họp bàn với nhân dân tham gia ý kiến thực hiện Đề án “Phát triển mô hình Du lịch nông thôn tại bản Mường Và, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Từ đó, nhân dân trong xã đã đóng góp nhiều ý kiến trong việc bảo tồn, duy trì và phát triển văn hóa, văn nghệ dân gian; du lịch tâm linh Tháp Mường Và; phát triển các mô hình du lịch trải nghiệm du lịch nông nghiệp vườn cam, quýt Mường Và; nhà ẩm thực dân tộc trên cánh đồng lúa “Tổng Na Coỏng Mương” và dòng suối “Nậm Ca”.

Bà Lường Thị Chiềng, bản Mường Và, xã Mường Và chia sẻ: Việc lớn, việc nhỏ của địa phương đều được cấp ủy, chính quyền địa phương phổ biến rộng rãi đến nhân dân. Bà con cũng hiểu rõ trách nhiệm của công dân, từ đó tích cực tham gia đóng góp vì sự phát triển của địa phương.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hằng năm, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đến các xã, cơ quan, đơn vị. Gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động nắm tình hình tư tưởng, nâng cao nhận thức cho nhân dân về quyền lợi, trách nhiệm trong tham gia xây dựng chính quyền, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội. Năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì 3 cuộc giám sát, tham gia phối hợp giám sát 31 cuộc; Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã giám sát 117 cuộc; 8 ban thanh tra nhân dân, 58 ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức 17 cuộc giám sát 160 lượt đối với 58 công trình, dự án trên địa bàn. Nội dung giám sát chủ yếu về việc thu, chi các loại quỹ và các khoản đóng góp của nhân dân; việc thực hiện chế độ chính sách ưu đãi, chăm sóc, giúp đỡ những người có công với cách mạng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại xã. Các nội dung được thanh tra, giám sát cơ bản đảm bảo theo quy định, không có vụ việc phải kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính và lịch đối thoại, tiếp công dân; bố trí cán bộ tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, tránh phiền hà cho nhân dân. Năm 2023, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã đã tiếp 26 công dân và tiếp nhận 126 đơn phản ánh, kiến nghị của công dân; đã giải quyết xong 92% số đơn, còn lại đang tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật. Tổ chức 2 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tiếp nhận 10 ý kiến, kiến nghị về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự. Các ý kiến đều được giải đáp ngay tại cuộc đối thoại, kịp thời xử lý những vướng mắc cho nhân dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn.

Nhờ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, huy động sự chung tay, góp sức của nhân dân trong huyện tham gia các hoạt động, lĩnh vực của đời sống. Đồng thời, củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

(baosonla.org.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất