Thứ Sáu, 14/6/2024
Đồng Nai: Tạo đồng thuận nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở
 
Cán bộ các cơ quan, đơn vị của TP.Long Khánh tiếp dân và lắng nghe ý kiến người dân

 

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, để thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, những năm qua, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh đã đưa chỉ tiêu thực hiện QCDC ở cơ sở vào đánh giá, xếp loại hàng năm đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các kết luận, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC ở cơ sở.

Lắng nghe ý kiến của nhân dân

Đối với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, thực hiện chế độ dân chủ đại diện đã tích cực nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc cử tri và thông qua các cuộc khảo sát, giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND các cấp. Như năm 2023, ngoài việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân lao động về việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống người lao động, các giải pháp phát triển nhà ở, tình trạng “tín dụng đen” trong công nhân.

Đại biểu HĐND tỉnh thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND đã tập hợp 120 ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết cho người dân.

Đối với UBND tỉnh, chỉ đạo đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

Trong năm 2023, công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân được các cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có 2 cuộc đối thoại với nhân dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án Sân bay Long Thành và dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; gặp gỡ, lắng nghe ý kiến và giao nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ 2025 với bí thư và chủ tịch UBND 170 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Ở cấp huyện và cấp xã, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cũng đều thực hiện đối thoại, lắng nghe và cùng nhân dân tìm giải pháp giải quyết những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của địa phương và kiến nghị của người dân.

Để kịp thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị và chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân, từ năm 2023, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh còn thực hiện mô hình 60 phút đầu giờ tiếp dân mỗi ngày làm việc trong tuần, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực.

Công khai, lấy ý kiến người dân về các nội dung theo quy định

Đối với việc thực hiện dân chủ ở từng loại hình theo quy định của Trung ương, như ở xã, phường, thị trấn đã thực hiện tốt theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Theo đó, các nội dung: phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức; mức thu các loại phí, lệ phí..., đều được công khai bằng nhiều hình thức để nhân dân giám sát.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở tỉnh QUẢN MINH CƯỜNG nêu rõ, để tiếp tục thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, trong năm 2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quán triệt phương châm “7 chữ T”, đó là: thực tế, thực hiện, thông tin, tôn trọng, tham gia, trao đổi và toàn diện, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả, thực chất việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung nhân dân bàn và quyết định như: thu, chi các nguồn vận động nhân dân, nhất là trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; mức đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình liên quan đến lợi ích của người dân... được chính quyền cấp xã thực hiện đúng quy định. Từ đó tạo sự đồng thuận, hưởng ứng cao trong nhân dân, huy động được sức mạnh nhân dân trong đóng góp xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tốt.

Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động, cũng đều được quan tâm thực hiện. Qua đó phát huy trí tuệ của tập thể và tạo không khí dân chủ, đoàn kết nội bộ; chia sẻ khó khăn, cùng nhau tìm giải pháp để duy trì hoạt động sản xuất cho doanh nghiệp và việc làm, thu nhập cho người lao động trong bối cảnh tình hình đang có nhiều khó khăn.

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở tỉnh, những kết quả đạt được trong thực hiện QCDC năm 2023 đã góp phần quan trọng để thúc đẩy cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thi đua thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

(baodongnai.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất