Thứ Hai, 22/7/2024
Đồng Nai: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân
 
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai và các cơ quan, thăm hỏi đời sống nhân dân
ở xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ


Lấy dân làm gốc

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, dân số của Đồng Nai khoảng 3,2 triệu người; trong đó 70% là đồng bào có đạo, 50 thành phần dân tộc sinh sống trên mảnh đất này. Toàn tỉnh có 32 khu công nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt đang đi vào hoạt động. Nhiều công trình, dự án trọng điểm, nhất là các công trình giao thông của quốc gia, của tỉnh và kết nối vùng đang triển khai thực hiện tại Đồng Nai.

Từ những đặc điểm nói trên, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã tăng cường đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo điều hành, duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, vững vàng trước khó khăn, thách thức; đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị với nhiều đổi mới, trong đó chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân và đạt những kết quả quan trọng.

Bí thư Đảng ủy xã Sông Thao, huyện Trảng Bom Trần Văn Toàn cho biết, xã có hơn 13,6 ngàn nhân khẩu, gồm 14 dân tộc sinh sống tại xã (chủ yếu dân tộc thiểu số và người Hoa). Với đặc thù của xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số nên Đảng ủy xã rất chú trọng công tác kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số (DTTS) để đáp ứng yêu cầu công tác của địa phương. Hiện nay đảng viên là người DTTS của xã chiếm gần 16% đảng viên toàn xã; có 3 đảng viên người DTTS tham gia cấp ủy xã; 11 đảng viên người DTTS giữ các vị trí chủ chốt của xã, như Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Chủ tịch UBND xã, Bí thư chi bộ và trưởng các cấp đều là người dân tộc tại địa phương.

Để kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND xã đều xây dựng lịch tiếp và thực hiện tiếp công dân đúng quy định (Bí thư Đảng ủy xã tiếp công dân định kỳ 2 lần/tháng; Thường trực HĐND xã và Chủ tịch UBND xã tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 hàng tuần. Ngoài việc tiếp công dân theo quy định của Trung ương, từ quý III-2023, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Đảng ủy xã phân công lãnh đạo xã tiếp công dân hàng ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Qua đó đã tiếp nhận được nhiều ý kiến kiến nghị của người dân và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các chủ trương chính sách trước khi ban hành đều được lấy ý kiến nhân dân, dân đồng ý thì triển khai; khi triển khai có nhân dân giám sát. Năm 2021, xã Sông Thao được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Hiện toàn xã đang tập trung thực hiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Thanh Tùng cho hay, thời gian qua cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh luôn coi trọng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và đầy đủ các nội dung theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhờ làm tốt quy chế dân chủ nên phát huy sức mạnh nhân dân, phát huy dân chủ và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh, nhất là xây dựng nông thôn mới đã huy động người dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia lao động sản xuất, đóng góp sức người sức của, hiến đất làm đường và tiền, công lao động thực hiện xã hội hóa giao thông nông thôn cũng như các công trình phúc lợi xã hội.

Các sở, ngành, địa phương tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng. Số lượng giải quyết hồ sơ đúng hạn ở các sở, ngành đạt 99,58%; đã hạn chế thấp nhất số lượng hồ sơ bị giải quyết trễ hạn, chỉ có 228 hồ sơ bị trễ hạn năm 2023, chiếm 0,32% trong tổng số hồ sơ phải giải quyết.

Công tác đối thoại, tiếp dân được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện đúng quy định. Trong đó, năm 2023 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp 35 lượt công dân, doanh nghiệp; Bí thư các huyện, thành phố tiếp 185 lượt công dân.

Đối với công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... các cấp ủy Đảng đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương và quyết liệt chỉ đạo thực hiện trên địa bàn tỉnh đem lại nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, về công tác xây dựng Đảng, đã vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Về phát triển kinh tế, tập trung đột phá vào những lĩnh vực trọng tâm, có sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển mạnh mẽ, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống nhân dân. Hỗ trợ nông dân vay vốn, mở các lớp dạy nghề, hướng dẫn người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân.

Công tác an sinh xã hội được tích cực thực hiện, nổi bật là đã phát huy được vai trò chủ thể của nhân dân và huy động tốt các nguồn lực xã hội cho công tác giảm nghèo, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, đối tượng yếu thế, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết trong xã hội. Đã từ lâu, Đồng Nai đã xóa xong nhà dột nát cho người nghèo và tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh hiện chỉ còn 0,77%.

(dongnai.gov.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất