Thứ Hai, 22/7/2024
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Bình Thuận
 
Khánh thành và ra mắt công trình “số hóa” địa điểm Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận
trong kháng chiến chống Mỹ


22 mô hình “Dân vận khéo”

Theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy, thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Các ngành, địa phương đã căn cứ tình hình và điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong hệ thống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp mang lại hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Căn cứ Hướng dẫn số 08 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025, năm 2023, toàn tỉnh có 746 mô hình được đăng ký ở cấp huyện, có 13/14 huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc công nhận 155 mô hình cấp huyện; có 1 đơn vị chưa xét công nhận mô hình cấp huyện. Có 13/14 đơn vị (trừ đơn vị Đức Linh) đề nghị công nhận 39 mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp xét, công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh năm 2023 cho 22 tập thể, cá nhân.

Nhiều mô hình tập thể mang lại kết quả cao, có sức lan tỏa trong nhân dân và đã được các cấp, các ngành duy trì, nhân rộng. Nổi rõ các mô hình: “Dân vận khéo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” của Công an tỉnh; “Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận tăng cường đoàn kết với dân tộc, tôn giáo” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng” của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; “Số hóa các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tỉnh Bình Thuận” của Chi bộ Tỉnh đoàn Thanh niên; “Xây dựng mô hình vận động người nộp thuế kê khai trung thực giá giao dịch chuyển nhượng bất động sản nhằm chống thất thu ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” của Đảng bộ Cục Thuế tỉnh...

Gắn với các phong trào thi đua yêu nước

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024 theo Hướng dẫn số 08; Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống tổ chức mình tiếp tục tổ chức quán triệt về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận của Đảng nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị, góp phần đổi mới công tác dân vận của Đảng phù hợp trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, căn cứ tình hình và điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong hệ thống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp. Trong đó, chú ý đánh giá kết quả xây dựng các mô hình hiệu quả để xem xét nhân rộng; đồng thời, rà soát, xây dựng những mô hình mới với cách làm hay, sáng tạo để xem xét công nhận ở cấp mình và đề nghị cấp trên xem xét công nhận những mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu vào dịp cuối năm 2024 theo thời gian quy định.

Ngoài ra, Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh tăng cường tuyên truyền phổ biến, nhân rộng các mô hình được công nhận năm 2023 trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc; nghiên cứu học tập các mô hình phù hợp để áp dụng triển khai thực hiện trong Đảng bộ, Đảng ủy mình. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn đối với các mô hình kết quả chưa cao, chưa có sức lan tỏa trong nhân dân năm 2023 để năm 2024 đảm bảo 100% đảng bộ trong toàn tỉnh xét công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp mình và có nhiều mô hình hay, tốt đề nghị công nhận cấp tỉnh.

(baobinhthuan.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất