Thứ Ba, 21/5/2024
“Quả ngọt” từ những mô hình “Dân vận khéo” ở Đồng Văn

Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa bỏ những hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Trong 3 năm qua, trên địa bàn huyện đã thực hiện 185 mô hình, trong đó lĩnh vực kinh tế 104 mô hình; văn hóa - xã hội 48 mô hình; quốc phòng - an ninh 21 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị 12 mô hình. Nhiều mô hình đã đem lại hiệu quả và được nhân rộng điển hình như: Mô hình “Dân vận khéo” trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi diện tích đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao. Đến nay đã vận động người dân chuyển đổi được 198,6 ha ngô kém hiệu quả sang trồng cây khác có giá trị kinh tế cao, sau khi chuyển đổi cho thu nhập gấp 4-12 lần so với trồng ngô; vận động người dân trồng cây ăn quả gắn với phát triển du lịch được 40,4 ha (trong đó 9,2 ha hồng và 31,2 ha mận).

 
Cán bộ, đảng viên xã Lũng Táo tích cực tham gia mô hình “Dân vận khéo”
giúp bà con nhân dân cải tạo vườn tạp
 

 

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội nổi bật có các mô hình như: Mô hình “Dân vận khéo” về tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu. Mô hình này đã xây dựng và nhân rộng được 7 mô hình bước đầu đã đem lại hiệu quả hay như “Tự quản về vệ sinh môi trường nông thôn” của Mặt trận Tổ quốc huyện được triển khai tại 61 thôn/19 xã, thị trấn, tổ chức được 600 buổi lao động vệ sinh, thu hút 35.314 người tham gia. Kết quả nhân dân xây mới được 153 nhà tắm, 176 nhà vệ sinh, 83 bể nước; láng bó 111 nền nhà và vận động nhân dân hiến 5.300 m2 đất; lắp đặt 110 đèn năng lượng mặt trời. Mô hình “Dân vận khéo” về “Học tập cộng đồng xóa mù chữ” của Hội Phụ nữ huyện đã mở được 23 lớp với 505 chị em tham gia học tập.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh nổi bật có các mô hình phát huy hiệu quả như: “Tự quản về ANTT” của Công an huyện với 225/225 tổ tự quản về ANTT duy trì, thực hiện hiệu quả. Tiêu biểu trong mô hình này có 4 dòng họ như: họ Giàng, thôn Há Đề, xã Lũng Thầu; họ Hầu, thôn Lùng Thàng, xã Sảng Tủng; họ Thào thôn Sính Thầu, xã Lũng Táo; họ Ly thôn Sáy Sà Phìn, xã Lũng Cú. Mô hình “Dân vận khéo” về “Tổ an ninh tự quản” của Đồn Biên phòng Lũng Cú thực hiện tại 21 thôn trên địa bàn xã Má Lé, Lũng Cú. Mô hình “Tiếng kẻng an ninh biên giới và chiếc gậy an toàn” tại các thôn Tả Giao Khâu, Thèn Ván, Xín Mần Kha (xã Lũng Cú); mô hình “An ninh tự quản” của 11/11 thôn tại xã Sà Phìn được duy trì và thực hiện có hiệu quả.

Trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị nổi bật như: Mô hình “Dân vận khéo” trong sinh hoạt chi bộ thôn luân phiên ở 19/19 xã, thị trấn. Mô hình “Dân vận khéo” trong việc tiếp công dân tại Văn phòng HĐND - UBND huyện của bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông”. Mô hình “dân vận khéo” của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về “Nghị quyết 1 trang”; “Đảng viên tham dự chi bộ thôn” của Đồn Biên Phòng Lũng Cú và Phó Bảng; Mô hình “Dân vận khéo” về “Tổ hòa giải” của xã Thài Phìn Tủng 15/15 thôn duy trì thường xuyên với 75 thành viên tham gia; mô hình “Ba không, một biết” (không trễ hẹn, không gây phiền hà, không bổ sung hồ sơ quá một lần, biết xin lỗi người dân khi hồ sơ trễ hẹn) của xã Thài Phìn Tủng. Ngoài ra còn nhiều mô hình khác hiện đang được duy trì, hoạt động có hiệu quả.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới huyện sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, hướng vào việc giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc sống. Qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(baohagiang.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất