Thứ Sáu, 21/6/2024
“Dân vận khéo” trong công tác điều tra, xử lý tội phạm của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang
 

Hoạt động “3 cùng” với nhân dân tại cơ sở của cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh điều tra,
Công an tỉnh Tuyên Quang


“Dân vận khéo” trong công tác điều tra, xử lý tội phạm là cụ thể hóa biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia theo Điều 15, Luật An ninh quốc gia năm 2004, là việc Cơ quan An ninh điều tra vận dụng các biện pháp dân vận khéo léo khi tiếp xúc, làm việc với Nhân dân nhằm thu thập được thông tin, tài liệu, chứng cứ, đầu mối, đối tượng liên quan đến vụ án, vụ việc phục vụ khám phá, làm rõ tội phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; là việc thực hiện các biện pháp dân vận khéo léo của Điều tra viên, Cán bộ điều tra nhằm cảm hóa, giáo dục, khuất phục đối tượng chủ mưu, cầm đầu, cốt cán, tích cực trong vụ án, vụ việc qua đó thể hiện được sự nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước với những người phạm tội thành khẩn khai báo, biết ăn năn, hối cải, lập công chuộc tội. Đồng thời, vận động quần chúng nhân dân một cách khéo léo tham gia thế trận an ninh nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở, nhất là nơi tội phạm xảy ra, nơi đối tượng phạm tội cư trú... nhằm hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, góp phần làm trong sạch địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống về mọi mặt.

Thực tiễn các vụ án, vụ việc do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thụ lý thường xảy ra ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; đối tượng phạm tội thường lẩn trốn ở nước ngoài, có nhiều thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội, nhất là việc sử dụng các thiết bị điện tử, mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội; số đối tượng liên quan, người biết việc trong các vụ án, vụ việc cư trú ở nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh nên quá trình điều tra, xử lý vụ án gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh đã vận dụng khéo léo các biện pháp dân vận trong tổ chức các hoạt động điều tra, dựa vào Nhân dân để thu thập, củng cố chứng cứ, cảm hóa, khuất phục đối tượng phạm tội, phát động Nhân dân tích cực cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án, vụ việc và tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật tại cơ sở... Nhờ vậy, các vụ án, vụ việc do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thụ lý luôn đảm bảo thời hạn điều tra, đúng về quy trình tố tụng, xử lý đúng người, đúng tội, không oan sai, bỏ lọt tội phạm, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự.

Điển hình như đầu năm 2022, 2023, trước tình hình công dân Việt Nam xuất cảnh đến Campuchia, Myanmar... lao động bất hợp pháp diễn ra phức tạp, thông qua thực hiện “Dân vận khéo” với số công dân Việt Nam lao động ở nước ngoài, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thu thập được tài liệu, chứng cứ làm rõ nhiều đường dây tội phạm liên tỉnh đưa người Việt Nam đi nước ngoài lao động bất hợp pháp thông qua hình thức xuất cảnh trái phép hoặc qua con đường thăm thân, du lịch. Hay như vụ án liên quan đến đối tượng tuyên truyền, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhờ thực hiện hiệu quả “Dân vận khéo” tại nơi đối tượng cư trú nên việc bắt, khám xét tại nơi ở của đối tượng được Nhân dân ủng hộ, không để xảy ra mất an ninh, trật tự, không để các thế lực thù địch can thiệp, lợi dụng tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước; đồng thời cảm hóa, khuất phục đối tượng thành khẩn khai báo, hợp tác trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án. Đặc biệt, trước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, qua thực hiện “Dân vận khéo” tại địa bàn cơ sở, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời thu giữ được 06 khẩu súng quân dụng, 02 khẩu súng săn và hơn 100 viên đạn các loại góp phần đảm bảo an ninh, trật tự để Nhân dân yên vui đón Tết…

Qua thực tiễn vận dụng hiệu quả “Dân vận khéo” trong công tác điều tra, xử lý tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch về thực hiện “Dân vận khéo” của Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang, Đảng ủy Công an tỉnh Tuyên Quang phù hợp với tình hình tổ chức đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị, chức trách, nhiệm vụ chuyên môn của Cơ quan An ninh điều tra. Quan tâm nâng cao nhận thức của Điều tra viên, Cán bộ điều tra về vai trò, tầm quan trọng của công tác “Dân vận khéo” trong công tác Công an nói chung và điều tra, xử lý tội phạm nói riêng. Xây dựng các mô hình điển hình về “Dân vận khéo” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đơn vị; đưa việc thực hiện “Dân vận khéo” trong công tác điều tra, xử lý tội phạm vào nội dung sinh hoạt và chỉ tiêu nghị quyết chi bộ về thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, luôn nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của Điều tra viên, Cán bộ điều tra. Thường xuyên nâng cao năng lực về pháp luật, nghiệp vụ điều tra hình sự; trang bị kiến thức về dân vận chính quyền, nắm vững đặc điểm địa bàn, phong tục, tập quán, ngôn ngữ của Nhân dân tại địa bàn cơ sở để Điều tra viên, Cán bộ điều tra có biện pháp dân vận khéo léo, phù hợp, linh hoạt trên cơ sở tôn trọng Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.

Ba là, tổ chức triển khai hiệu quả hoạt động tham gia với Nhân dân tại cơ sở theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia hoạt động với Nhân dân tại cơ sở. Qua các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở, cán bộ, đảng viên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã hiểu được đặc điểm tâm lý, ngôn ngữ, phong tục tập quán... cũng như những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật tại địa bàn cơ sở từ đó có kiến thức, kinh nghiệm xây dựng biện pháp dân vận khéo léo, phù hợp với từng bộ phận Nhân dân, phục vụ cho công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc; xây dựng được hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác với tội phạm, vi phạm pháp luật, tích cực tham gia thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại địa bàn.

Bốn là, thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm thực tiễn vận dụng “Dân vận khéo” trong điều tra, xử lý tội phạm thông qua các buổi giao ban, đọc báo đầu giờ, sinh hoạt chi bộ nhằm khuyến khích, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo của Điều tra viên, Cán bộ điều tra; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình vận dụng và đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả để nâng cao chất lượng thực hiện “Dân vận khéo” trong điều tra, xử lý tội phạm của đơn vị…/.

Ngô Quyền (Công an tỉnh Tuyên Quang)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất